ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

13 دی  1389

infos@pyknet.net

 
 
  از یک گزارش دریافتی
گسترش اعتصاب های کارگری
و ممنوع شدن انتشار اخبار آن
 
 
 
 

من از خبرنگاران یکی از مطبوعات داخل کشور هستم. خواستم اطلاع بدهم که در خیلی از شهرهای ایران اعتصاب های کارگری جریان دارد، اما دستور داده شده که هیچ خبری در این باره منتشر نشود. من نمیدانم این اعتصاب ها با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها درارتباط است یا نه، اما در این باره، یعنی یارانه ها فقط میدانم قیمت ها به یکباره جهش کرده و در اغلب نقاط پایتخت مردم در اعتراض به گرانی با مغازه داران درگیر فیزیکی می شوند و مغازه داران هم آنها را به دولت حواله میدهند. درباره اعتصاب های کارگری حتما گرانی ها تاثیر دارد، اما فکرمی کنم دلیل اصلی آن، عقب افتادن حقوق ها و نزدیک شدن پایان سال و رسیدن به شب عید باشد. آخرین نمونه اخبار اعتصاب را، یکساعت پیش از بندرعباس دریافت کردیم که فورا دستور منتشر نکردن آن رسید.

 
 

اشتراک گذاری: