ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

14 دی  1389

infos@pyknet.net

 
 
  هفته اول پس از کودتای 22 خرداد
5 روز خشم و حیرت مردم
وحشت و آشفتگی درصف کودتاچی ها
 
 
 
 

مرور رویدادهای پس از کودتای 22 خرداد را درگذشته با این 5 شماره ای آغاز کرده بودیم که در زیر مشاهده می کنید. این کار نیمه تمام رها شد. دلیل این رهائی را در توضیحی که در باره تغییرات جدید در ستون سمت چپ پیک نت داده ایم می خوانید. از آنجا که این 5 شماره از صفحه اول و ستون سمت چپ حذف می شود و در جمع مطالبی که از ستون سابق اخبار برگزیده به بخش پایانی صفحه اول منتقل شده تکرار نمی شود، آنها را بصورت مستقل در اینجا منتشر کرده ایم، تا مبادا فراموش شود، در جریان کودتای 22 خرداد چه حوادثی روی داد و گام های کودتائی و گام های جنبش مقاومت چگونه شکل گرفته و برداشته شد.  لینک مطالب روی اعداد است.

1  - لحظات کودتای 22 خرداد

2 آغاز روز، در 23 خرداد زوتراز طلوع خورشید

 -3 نشانه های یک خیزش ملی علیه کودتا در ایران

 4 - بهت و حیرت مردم، از دوشنبه تبدیل به اعتراض شد

 5 -انقلاب خیابانی برای رسیدن به  آزادی

 
 

اشتراک گذاری: