ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 دی  1389

infos@pyknet.net

 
 
  جبهه واحد حجتیه
متشکل از احزاب نوظهور
 
 
 
 

انجمن حجتیه برای فعالیت آزاد در جمهوری اسلامی، نام خود را به "راه حقیقت" تغییر داد. گفته می شود، تغییر نام و گرفتن جواز رسمی برای فعالیت حزبی، از توصیه های رحیم مشائی به رهبران مخفی حجتیه بوده است. توصیه ای که باید از محافل دیگری به رحیم مشائی و احمدی نژاد اشاره شده باشد. بعید نیست که تا انتخابات سال آینده مجلس، لژ پنهان حجتیه در جمهوری اسلامی، با استفاده از امکانات قانونی دولت احمدی نژاد، چند حزب و تشکل دیگر را نیز با شعارهائی با هدف جلب توجه مردم و بویژه جوانان راه اندازی کند، تا از هر طرف حاکمیت و مردم را محاصره کرده و در غیاب احزاب اصلاح طلب، زیر پوشش چند حزب نوظهور، بصورت یک جبهه و احد مجلس را قبضه کند.

 
 

اشتراک گذاری: