ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

30 دی  1389

infos@pyknet.net

 
 
  گزارش دریافتی درباره نتایج حذف یارانه ها
در شهر و روستا
وضع به طرف تشنج می رود
 
 
 
 

گزارش های رسیده از استانها و شهرستانها حكایت از وضعیت متشنج بعد از حذف یارانه در بین مردم روستاها، شهرها و تولید كنندگان دارد.  موارد زیر در حقیقت " مشت نمونه خروار" می باشد.

 

در جلسه ای با شركت مسئولین جهاد كشاورزی استان اصفهان و مرغداران و اتحادیه مرغداران استان اصفهان یكی از مسئولین اتحادیه می گوید از آنجائی كه هر مرغ حدود 2 لیتر گازوئیل مصرف دارد لازم است كه به قیمت مرغ گوشت حدود 500 تا 700 تومان اضافه شود.

- رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان شدیدا با این امر مخالفت می كند.

- رئیس اتحادیه مرغداران استان اصفهان با عصبانیت می گوید كه : " ما غلط كردم كه انقلاب كردم، ما كه پول نفت نداریم كه به مردم سوبسید بدهیم "

- مسئولین اتحادیه مرغداران كه در جلسه حضور داشتند به عنوان اعتراض جلسه را ترك كرده و جلسه بدون تصیمیم مقتضی پایان می یابد.

در بیشتر استانها، از جمله اصفهان، چهار محال و بختیاری، فارس و..... در صد بالایی از مرغداری ها كه در یك ماه اخیر قرار بود جوجه ریزی كنند،  به علت هدفمند كردن یارانه و افزایش سوخت از جمله افزایش قیمت گازوئیل و.... جوجه نریخته اند.

كپسول ایران گاز 50 كیلو گرمی،   حدود 5 هزار تومان،   بعد ازحذف یارانه ها  حدود 75 هزار تومان.

مصرف ماهانه 30 كپسول جمع هزینه 150 هزار تومان، بعد از حذف یارانه ها 2.25 میلیون  تومان. یعنی 15 برابر.

قیمت كپسول گاز 11  كیلو گرمی كه بیشتر در روستا مصرف دارد:

قیمت قبل از حذف یارانه ها حدود 800 تومان، قیمت آزاد 7500 تومان و یارانه ای بر اثر فشارمردم (عقب نشینی دولت) قرار است دولت به مردم بدهد 3400 تومان.

 
 

اشتراک گذاری: