ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 آذر  1389

infos@pyknet.net

 
 
  سیمای ج. اسلامی نعل وارونه می زند
افکار عمومی جهان
علیه ایران بسیج می شود
 
 
 
 

سیمای جمهوری اسلامی، از ابتدای هفته ای که در آن هستیم، فیلم های مونتاژ شده ای را از خیابان های شهرهای بزرگ آلمان و فرانسه پخش می کند و خود تفسیرهائی برآن می افزاید که بموجب آن در این دو کشور مردم آماده شورش اند. دراین فیلم ها، گروه های پلیس و کماندو، با ماشین های ویژه در خیابان ها و محلات مستقراند.

این فیلم ها نیز بخشی از دروغ پردازی ها و فریبکاری های سیمای جمهوری اسلامی با هدف گمراه ساختن افکار عمومی است. با این فیلم ها می خواهند بگویند که اعتراض و سرکوب فقط در جمهوری اسلامی جریان ندارد، بلکه در کشورهای بزرگ اروپائی هم وضع به همینگونه است و این کشورها بحران اقتصادی کار را به آستانه شورش مردم کشانده است. درحالیکه این استقرار پلیس در  برخی مراکز و خیابان های حساس و پر رفت و آمد بدنبال اخباری است که در هفته گذشته بعنوان اخبار تروریستی در اروپا پخش شده و بموجب آنها، اف بی آی امریکا کشف کرده که تروریست ها قصد چند عمل انفجاری بزرگ در آلمان و فرانسه و اسپانیا را دارند و برای نمونه، در آلمان قصد انفجار رایشتاک (پارلمان آلمان) را دارند. و یا یک بسته انفجاری در فرودگاه مونیخ آلمان کشف شده که به قسمت بار هواپیما تحویل داده بوده اما مشخص نیست صاحب آن چه کسی بوده است. در تمام برنامه ها و گزارش هائی که پیرامون این اخبار و اطلاعات در اروپا پخش می شود، انگشت اتهام متوجه دو نقطه است: القاعده و جمهوری اسلامی.

دراین میان دو حادثه دیگر نیز کفه اتهام را علیه جمهوری اسلامی سنگین تر کرده است. کشف مقادیری سلاح ساخت ایران در ساحل نیجریه و سپس کشف 130 کیلو هروئین ناب و صاف که آن نیز از ایران و در میان محموله های صادراتی ایران جاسازی شده و در بندر نیجریه کشف شده است.  هر دو پرونده هروئین و سلاح های کشف شده را به مراجع بین المللی در سازمان ملل ارجاع داده اند. سیمای جمهوری اسلامی لام تا کام در باره این نکات و این اخبار و اطلاعات چیزی به مردم نمی گوید. نمی گوید که بخش عمده نمایش مقابله پلیسی و نظامی با تروریسم در خیابان های کشورهای اروپائی، همراه است با تبلیغات خطرناکی که بموجب آنها جمهوری اسلامی کانون تروریسم جهانی است. این جمهوری اسلامی است که اسلحه برای کشورها قاچاق می کند و جنگ و ترور سازمان میدهد، این جمهوری اسلامی است که رقیب مافیای مواد مخدر شده. سرانجام تمام این تبلیغات نیز چیزی نیست جز آماده سازی بازهم بیشتر افکار عمومی جهان برای نابود کننده ترین حملات نظامی به کشور ما!

 

سیمای جمهوری اسلامی، از ابتدای هفته ای که در آن هستیم، فیلم های مونتاژ شده ای را از خیابان های شهرهای بزرگ آلمان و فرانسه پخش می کند و خود تفسیرهائی برآن می افزاید که بموجب آن در این دو کشور مردم آماده شورش اند. دراین فیلم ها، گروه های پلیس و کماندو، با ماشین های ویژه در خیابان ها و محلات مستقراند.

این فیلم ها نیز بخشی از دروغ پردازی ها و فریبکاری های سیمای جمهوری اسلامی با هدف گمراه ساختن افکار عمومی است. با این فیلم ها می خواهند بگویند که اعتراض و سرکوب فقط در جمهوری اسلامی جریان ندارد، بلکه در کشورهای بزرگ اروپائی هم وضع به همینگونه است و این کشورها بحران اقتصادی کار را به آستانه شورش مردم کشانده است.

این که در اروپا و امریکا بحران اقتصادی حاکم است، جای تردید نیست و اتفاقا این بحران ناشی از آن برنامه های اقتصادی است که تازه حاکمیت کودتا یادش افتاده که نسخه نجات اقتصادی جمهوری اسلامی همین است. یعنی قطع یارانه ها، خصوصی سازی همه جانبه، چوب حراج زدن به اقتصاد ملی، پایان طرح درمان دولتی و استقرار بیمه های خصوصی، کاهش نیروی کار در واحدهای تولیدی، کاهش حقوق بازنشستگان و افزایش سن بازنشستگی  و...

در کشورهای اروپائی، زیر فشار سیستم اقتصادی اروپای شرقی در سالهای پیش از فروپاشی دیوار برلین و سقوط اتحاد شوروی به همه آنچه که در بالا به آنها اشاره شد تن داده بودند و حالا طی 20 سال گذشته گام به گام این دستآوردهای مردم را از آنها پس گرفته اند. دولت کودتائی ایران، دراین جاده گام گذاشته است.

این آن بحرانی است که در اروپا جریان دارد. از یک طرف بحران حاکمیت پول و بورس و سود، از طرف دیگر مقاومت مردم در برابر دولت هائی که دستآوردهای مورد اشاره در بالا را به سود بانگ ها و سرمایه داری مونوپل و بورس ها مصادره کرده اند.

سیمای جمهوری اسلامی کوچکترین اشاره ای به این واقعیات نمی کند، بلکه از نمایش فیلم های مورد اشاره دربالا، خیال بهره برداری سیاسی دارد و می خواهد بگوید فقط در جمهوری اسلامی حقوق انسانی نقض نمی شود و مردم سرکوب نمی شوند، بلکه در اروپا هم وضع به همینگونه است.

اما، آن فیلم هائی که به نمایش گذاشته می شود چیست؟

این فیلم ها که استقرار پلیس را در خیابان ها و شهرها نشان میدهد، بخشی اغراق و مونتاژ کاری است و بخشی واقعیت. مونتاژ کاری با همان هدف توجیه سرکوب مردم در ایران صورت می گیرد. و اما بخش واقعی آن.

این بخش مربوط به اخباری است که در هفته گذشته بعنوان اخبار تروریستی در اروپا پخش شده و بموجب آنها، اف بی آی امریکا کشف کرده که تروریست ها قصد چند عمل انفجاری بزرگ در آلمان و فرانسه و اسپانیا را دارند و برای نمونه، در آلمان قصد انفجار رایشتاک (پارلمان آلمان) را دارند. و یا یک بسته انفجاری در فرودگاه مونیخ آلمان کشف شده که به قسمت بار هواپیما تحویل داده بوده اما مشخص نیست صاحب آن چه کسی بوده است.

در تمام برنامه ها و گزارش هائی که پیرامون این اخبار و اطلاعات در اروپا پخش می شود، انگشت اتهام متوجه دو نقطه است: القاعده و جمهوری اسلامی.

دراین میان دو حادثه دیگر نیز کفه اتهام را علیه جمهوری اسلامی سنگین تر کرده است. نخست کشف مقادیری سلاح ساخت ایران در ساحل نیجریه و سپس کشف 130 کیلو هروئین ناب و صاف که آن نیز از ایران و در میان محموله های صادراتی ایران جاسازی شده و در بندر نیجریه کشف شد.

تاکنون گفته شده که سلاح ها، پس از سفر اخیر احمدی نژاد به گامبیا، به قصد این کشور ارسال شده است. یعنی نفت روی آتش اختلافات قدیمی این کشور با نیجریه و سنگال.  با کشف اسلحه های ارسالی، گامبیا وحشت زده از واکنش های منطقه ای و حتی جهانی فورا روابط خود را با ایران بکلی قطع کرد. گامبیا کشوری است که وسیع ترین مرز را با سنگال دارد و اختلافات تاریخی بین گامبیا و سنگال وجود دارد. حالا با کشف این سلاح ها، طبیعی است که روابط با سنگال نیز دستخوش تغییرات جدی شود. فعلا نیجریه شمشیر را علیه جمهوری اسلامی از رو بسته و هر دو پرونده هروئین و سلاح های کشف شده را به مراجع بین المللی در سازمان ملل ارجاع داد.

سیمای جمهوری اسلامی لام تا کام در باره این نکات و این اخبار و اطلاعات چیزی به مردم نمی گوید و نمی گوید که بخش عمده نمایش مقابله پلیسی و نظامی با تروریسم در خیابان های کشورهای اروپائی، همراه است با تبلیغات خطرناکی که بموجب آنها جمهوری اسلامی کانون تروریسم جهانی است و سرانجام تمام این تبلیغات نیز چیزی نیست جز آماده سازی بازهم بیشتر افکار عمومی برای نابود کننده ترین حملات نظامی به کشور ما!

 
 

اشتراک گذاری: