ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 آذر  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

صحبت های غیر علنی "نقدی" در مجلس
مراجع، از نظامی ها
بیشتر از سبزها می ترسند!

 
 
 
 

سردار شکنجه "نقدی" روز گذشته، پس از بازگشت از سفر قم، در مجلس حاضر شده و سخنرانی کرد. این حضور دو چهره داشت. یک چهره علنی که همان سخنرانی نقدی از پشت تریبون مجلس بود و در آن خواهان بودجه بیشتر برای بسیج شد، و یک چهره غیر علنی که مربوط به صحبت های او در جمع معدودی از نمایندگان مجلس که حامی و مجری کودتای 22 خرداد و گرداننده بازداشتگاه کهریزک بوده اند و در بازجوئی ها و شکنجه های پس از کودتا در زندان ها و بازداشتگاه های نقش داشته اند بوده است. از این دیدار و گفتگوی دوستانه، روز گذشته اخباری به خارج از مجلس درز کرد که دانستی است.

نقدی با مسخره کردن برخی روحانیونی که با آنها در سفر به قم دیدار کرده بود، آنها را تعدادی پیروپاتال ترسو ارزیابی کرده که با یک "فوت" می روند توی سوراخشان!

وی نقل قولی را به تمسخر از یکی از مراجع نقل می کند که برخی ها که در آن جمع خودی ها حضور داشته اند به نقدی می گویند، این حرف جدی است و باید به مقام رهبری گزارش شود و نقدی می گوید اتفاقا به خود مقام رهبری هم در سفر به قم تقریبا همین را گفته اند اما با من بی رودربایستی تر گفتند. نقدی گفته است:

به آقای ... گفتم این سبزها ضد امام زمان اند. فیلم سخنرانی گنجی را گذاشتم جلویش. ایشان گفت قبلا دیده ام. (ظاهرا در سفر خامنه ای به قم یک سی دی مونتاز شده با ترکیبی از سخنرانی گنجی و  برخی اعترافات زیر شکنجه زندانیان کودتا را دراختیار مراجع گذاشته شده بود.)

گفتم، پس قبول دارید که اینها امام زمان را قبول ندارند؟ نمی ترسید از اینها؟

ایشان گفت: از شماها بیشتر باید ترسید!

گفتم: اشاره شما به من است؟

ایشان گفت: رضاخان هم، وقتی پدر روحانیت را در آورد همین لباس تنش بود. این نظر خیلی از آقایانی است که من در قم با آنها دیدار دارم و حتی میدانم که همین برداشت را به آقای خامنه ای هم که به قم آمده بود منتقل کردند. ما ترس جانمان را نداریم، اما اگر بنا به ترس جان باشد، باید از شما ترسید! در همین دوران با مراجع در این شهر چه کردید؟ حریم مراجع را شکستید، به بیوت مراجع حمله کردید، قصد جان مراجع را کردید.

 
 

اشتراک گذاری: