ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

7 آذر  1389

infos@pyknet.net

 
 
  فیلم اعترافات یک کارمند اتمی ایران
مرکز اتمی اصفهان روی
تولید کلاهک اتمی متمرکز است
 
 
 
 

تلویزیون العربیه، فیلم اعترافات یکی از کارمندان ربوده شده مرکز اتمی جمهوری اسلامی در اصفهان را پخش کرد که وی در آن مدعی شد "در این مرکزاتمی، روی تولید کلاهک اتمی کار می شده است."

این فرد امیرحسین شیرانی خود را معرفی کرد و مدعی شد که در اصفهان ربوده شده و از طریق زاهدان از ایران خارج شده است. وی ربایندگان خود را گروه "جندالله" معرفی کرد که رهبر آن سال گذشته از پاکستان به ایران آورده شده و مقامات امنیتی مدعی شدن که وی را پس از اعتراف گیری اعدام کرده اند.

در فیلم اعترافاتی که العربیه پخش کرد، شیرانی درحالیکه لباس بلوچی به تن داشت، پس از اعلام نام تعدادی از کارمندان مرکز اتمی اصفهان گفت که مدرک کارشناسی دارد و توسط یکی از اقوام خود بنام احمد سلطانی به رئیس مرکز اتمی اصفهان معرفی و تضمین امنیتی شده و سپس در این مرکز بمدت سه سال کار کرده و در اغلب جلساتی که در این مرکز تشکیل می شده شرکت داشته است.

او گفت که دراین جلسات، کارشناسان ارشد، بعنوان دلیل و ضرورت تولید سلاح اتمی در جمهوری اسلامی می گفتند " آمریکا و اسرائیل و دیگردشمنان ما بمب اتمی دارند و به همین دلیل ما نیز باید درجهت دستیابی به بمپ اتمی تلاش کنیم. حتی پاکستان بمب اتمی دارد، چرا جمهوری اسلامی نباید داشته باشد؟"

 
 

اشتراک گذاری: