ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

9 آذر  1389

infos@pyknet.net

 
 
  هوای تهران روزی 160 نفر را خفه می کند
بنزین تولید داخلی
گاز خفه کن پخش می کند
 
 
 
 

آلودگی هوای تهران در روزهای گذشته از آن مرز گذشته که بتوان نام آن را آلودگی گذاشت. در حقیقت هوای تهران آلوده به گاز خفه کننده شده است. در گزارش های محرمانه ای که حتی نمایندگان مجلس و نمایندگان شورای شهر تهران نیز از آن اطلاعات دارند قید شده که روزانه تقریبا 160 نفر در تهران بر اثر مسمومیت ناشی از گازهائی که هوای تهران پخش است خفه می شوند و یا قلبشان از حرکت باز ایستاده و می میرند.

همه از آلودگی هوا می گویند و مردم نیز اکنون سالهای که با این اصطلاح آشنائی دارند، اما در روزهای اخیر بحث دیگر نه بر سر آلودگی، بلکه مسمومیت ناشی از گازهای خفه کننده در هوای تهران است. این گازها ناشی از تولید بنزین داخلی است که دولت می خواهد با آن جبران تحریم فروش بنزین به ایران را بکند.

برای بدست آوردن بنزین با كیفیت خوب (اكتان بالا) به كاتالیزورهای مخصوصی نیاز است كه این كاتالیزورها تنها توسط چند شركت آلمانی، آمریكایی و هلندی تولید میشوند. با وجود تحریم ها، این كاتالیزورها به ایران وارد نمی شود و بدستور دولت بنزین بی كیفیت (اكتان پائین) تولید شده و پس از مخلوط کردن با مقداری از بنزین وارداتی بین پمپ بنزین ها تقسیم می شود.

 
 

اشتراک گذاری: