ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

16 آذر  1389

infos@pyknet.net

 
 
  از یک گزارش دریافتی
ریاست نامبارک
در مجتمع فولاد مبارکه
 
 
 
 

بنام خدا- من کارمند شرکت فولاد مبارکه هستم. این شرکت توسط مهندس رجایی (خواهر زاده محسنی اژه ای) اداره میشد که بخاطر ناتوانی نامبرده در اداره چنین شرکت عظیمی دچار ورشکستگی شده است. نامبرده توسط وزیر صنایع عزل گردیده لاکن معاون اقتصادی و مالی او که توسط مهندس رجایی منصوب گردیده همچنان به حیف و میل سرمایه این شرکت مشغول است. نامبرده (نادری که سابق بر این معاون حراست شرکت بوده و با زد و بند لیسانس باکتری شناسی گرفته) همچنان در رآس منابع مالی شرکت است و جو بسیار امنیتی را در شرکت بوجود آورده که دو نفر در حوزه نامبرده نمیتوانند با هم مشغول صحبت بشوند. وی متولد سال 1355 است لاکن به خاطرپاچه خواری و لو دادن بسیاری از کارکنان در زمان مهندس رجایی ارتقاء پیدا کرده و به این پست مهم رسیده است.

 
 

اشتراک گذاری: