ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18 آذر  1389

infos@pyknet.net

 
 
  چهار سفر علنی و محرمانه
خامنه ای در قم
در پی راه حل چه مشکلی است؟
 
 
 
 

سفرهای پیاپی علنی و محرمانه علی خامنه ای به قم و دیدار با مراجع دست دوم و حتی سوم حوزه علمیه قم که اکنون به 4 سفر و دیدار در دو ماه گذشته رسیده با کدام انگیزه صورت می گیرد؟ او که به بیت این مراجع می رود، در پی چیست؟

این که او در تلاش تجدید سازمان حوزه و حکومتی تر کردن آنست، یک شوخی است، چرا که برای این امر باید اعلمیت داشته باشد که ندارد و دهها مرجع مذهبی در قم او را مجتهد هم نمی دانند. این که او در پی زمینه سازی برای نشاندن مجتبی به جای خود است نیز چک بی محل است و قطعا قابل برگشت. زیرا در حال حاضر، در صورت فوت خامنه ای، آنها که رهبر تعیین می کنند نه خبرگان، بلکه مافیائی است که کودتا کرده و در میان آنها فرماندهان کودتاچی دست بالا را دارند. این حدس که وی زمینه دستگیری موسوی و کروبی و خاتمی را فراهم می کند نیز بی اعتبار است، زیرا او برای دیدار به در خانه روحانیونی می رود که اساسا سیاسی نیستند و در 30 سال گذشته نیز مانند پیش از انقلاب وارد سیاست نشده و نمی شوند. روحانیونی از سنخ آیت الله "قمی" و یا "شاهرودی" در قم. بنابراین گمانه های زیر قابل طرح تر است:

1- او در تدارک سازماندهی کانون معدودی است که بتواند آن را بعنوان مرکز راهبری روحانیت، بر فراز مجلس خبرگان بنشاند و پایه های تبدیل جمهوری به حکومت اسلامی را تقویت کند.

2- در تدارک یک شورای رهبری است که در آن یک یا دو فرزند خود را هم جای بدهد.

3- یافتن چاره ای برای جلوگیری از پیوند دو حوزه قم و نجف علیه شخص او.

4- زمینه سازی برای واکنش مثبت روحانیون، پس از اولین آزمایش سلاح اتمی و همراهی با وی در صورت آغاز جنگ.

 
 

اشتراک گذاری: