ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 آذر  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

دو حزب دوقلوی سیاسی:
جامعه مدرسین و جامعه روحانیت

 
 
 
 

جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز  دوستون کودتای 22 خرداد و استبداد مذهبی اند. این هر دو تشکل سیاسی که در واقع دو حزب سیاسی دوقلو هستند ازهم اکنون فعالیت انتخاباتی را برای مجلس آینده شروع کرده اند و در درجه اول در پی حذف مجمع روحانیون مبارزاند که آقای خمینی مبتکر تشکیل آن بعنوان یک تشکل و حزب مقابل جامعه روحانیت بود. همچنان که مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در برابر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.

پس از انقلاب اعضای حزب مدرسین نزد آقای خمینی می روند و خود را جامعه مدرسین حوزه علمیه قم معرفی می كنند.

آقای خمینی برای آنکه به آنها بفهماند که می داند آنها یک حزب سیاسی هستند می گوید:

شما جامعه مدرسین قم نیستید برای اینكه همه شما كه مدرس نیستید.

آنها می گویند نه همه ما مدرس قم نیستیم  و اسم جامعه مان مدرسین قم است.

چندی بعد اعضای این جامعه بار دیگر نزد آقای خمینی می روند و ایشان بار دیگر به آنها می گوید:

شما اگر جامعه مدرسین قم هستید پس چرا فلانی كه مدرس قم است در میان شما نیست؟

آنها می گویند خیر ما یك تشكل هستیم كه اسممان جامعه مدرسین قم است.

خلاصه به آنها تفهیم می کند که نادان خودتان هستید. نه همه شما مدرس قم هستید و نه همه مدرسین قم عضو شما هستند. یك حزب هستید اما اسمتان را گذاشته اید جامعه مدرسین قم.

 
 

اشتراک گذاری: