ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 آذر  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

خطاب آقای خمینی به سپاه
 
نگوئید جانم فدای رهبر
 همه بگوئید جانم فدای ملت!

 
 
 
 

سپاه باید پشت مردم باشد. اصل مردمند. ارتش هم باید پشت مردم باشد.

ارتش وسپاه باید بگویند: جانم فداى مردم. اگر بگوید جانم فداى رهبر انحراف است. اصل مردمند. رهبر هم جانش فداى مردم است. ما همه براى مردمیم. سپاه باید از حقوق مردم دفاع کند. پشتیبان مردم باشد.اگر بگوید جانم فداى رهبر که این مى شود همان زمان شاه.

پس مردم براى چى انقلاب کردند؟

صحیفه نور، جلد سوم پاراگراف :۱۳۲

 
 

اشتراک گذاری: