ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 آذر  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

محصول سیاست امنیتی "اعدام باید گردد"
انفجارهای انتحاری
از بغداد به چابهار رسید!

 
 
 
 

ماجرای دستگیری و انتقال "ریگی"، رهبر جندالله به ایران و آن نمایش مضحک و ساختگی پائین آوردن هواپیمای گرجستان و اعلام شناسائی و پائین آوردن ریکی از هواپیما، اکنون رسیده است به انفجار انتحاری در چابهار. نظیر همان انفجارهائی که در عراق روی داد و انگشت اتهام در باره برخی از آنها متوجه سپاه پاسداران است. این تصور که نمایش خیابانی ثبت نام برای عملیات انتحاری در تهران و لیست ساختگی 2 هزار نفره "افراد آماده انتحار" را مردم فراموش کرده باشند تصور بی جائی است.

اعترافات تلویزیونی ریگی که تحریک مستقیم بلوچ ها بود، سپس اعلام خبر اعدام ریگی و متعاقب آن انفجار در چند مسجد در زاهدان و انفجار انتحاری در چابهار، ادامه اش رسیده است به رویدادهای جدید- دستگیری ملوانان- در خلیج فارس، که درهمین شماره پیک نت می خوانید.

بازیگران شطرنج بزرگ، به آسانی جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اش را - اعم از سپاه و وزارت اطلاعات و بیت رهبری-، در خانه های سیاه و سفید تخته شطرنج به بازی گرفته و تا کیش و مات می خواهند پیش ببرند. نه کارهای تروریستی جندالله با اعدام ریگی می توانست تمام شود و نه راه حل مسائل متنوعی که بحران همه جانبه را درجمهوری اسلامی شکل بخشیده اند اعدام است.

اگر فحشاء مطابق نظر خانم عشرت شایق- نماینده مجلس- با اعدام چند زن تن فروش تمام می شود و یا طرح هدفمند کردن یارانه ها با اعدام چند تن از مخالفان این طرح به سامان می رسد، مشکلات در بلوچستان و کردستان هم با اعدام حل می شود.

از 31 سال پیش که خلخالی راه حل مبارزه با قاچاق مواد مخدر را اعدام تشخیص داد و اعدام در کردستان را راه حل مسئله قومی، تا اکنون که مخالفان هدفمند کردن یارانه ها را تهدید به اعدام می کنند، راه حل هر مسئله ای اعدام بوده است و می بینیم که تمام مسائلی که راه حل آنها در اعدام جستجو می شد، تشدید شده است.

حجت الاسلام علی یونسی، تنها وزیر اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی بود که طرفدار تحقیق و تعقل و اندیشه بود. بارها به بلوچستان سفر کرد و در آخرین سال ریاست جمهوری محمد خاتمی، بارها بر ضرورت کار اطلاعاتی دراز مدت به جای گرفتن و شکنجه کردن و زندان ساختن تاکید کرده و گفته بود: کار وزارت اطلاعات جمع آوری اطلاعات و ارزیابی آنها و تدوین رهنمودهائی برای امنیت کشور است. او چند بار اعلام کرد که خطری که آینده ایران را تهدید می کند تجزیه خاک ایران است و به همین دلیل باید برای مسائل قومی و مذهبی راه حلی استراتژیک یافت و جلوی رشد جدائی از ایران را در این مناطق گرفت.

علی خامنه ای و بیت رهبری که امور امنیتی اش را حجت الاسلام توطئه گری بنام "میرحجاری" اداره می کند، پس از پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، یونسی که در زمان او مجریان قتل های زنجیره ای از وزارت اطلاعات پاکسازی شده بودند را برکنار کردند و به جای او امثال محسنی اژه ای و مصلحی (وزیر اطلاعات کنونی) را بر سر کار آوردند و بخش اطلاعاتی سپاه را هم تبدیل به سازمان امنیت کرده و حسین طائب را به ریاست آن گماردند. این مهره ها همگی مورد تائید آیت الله جنتی بوده و هستند که خود از صادر کنندگان فتوای قتل و اعدام است و حتی در نماز جمعه تهران خطبه اعدام برای جنبش سبز خواند. این گروه سرکوب مردم معترض و سرکوب جریانات سیاسی را بجای استراتژی تعقل و یافتن راه حلی برای مشکلات قومی و مذهبی ایران در دستور کار خود قرار داد. تغییر فرماندهی سپاه نیز در همین چارچوب و برای همسوئی با این گروه صورت گرفت.

بنابراین، دو اندیشه اطلاعاتی در جمهوری اسلامی در برابر هم قرار دارند که سخنگوی یکی از آنها امثال یونسی و علی ربیعی اند و گروه دوم را امثال طائب و مصلحی و اژه ای و حجازی تشکیل میدهند. دومی ها، توانسته اند اولی ها را تصفیه کنند و "اعدام باید گردد" را جانشین "تعقل باید کرد" ساخته اند. حاصل همان می شود که در بلوچستان شاهدیم.

 
 

اشتراک گذاری: