ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 آذر  1389

infos@pyknet.net

 
 
  سپاه و وزارت اطلاعات از هیچ امکانی فروگذار نیستند
باشگاه های رزمی
تحت فشار برای تربیت آدمکش
 
 
 
 

این مطلب ترجمه یکی از اسناد اینجا ویکی لیکس است که به آن توجه نشده بود. تاریخ این سند مربوط به اول سپتامبر 2009 است که در زیر می خوانیم:

 

یکی از مربیان و تمرین دهندگان ها معتبر هنرهای رزمی به عامل خبری سفارت آذربایجان گفته است که باشگاه های خصوصی هنرهای رزمی و مدیرانشان تحت فشار بسیاری زیادی هستند تا با وزارت اطلاعات ایران و سران سپاه پاسداران همکاری کنند. این همکاری هم در جهت آموزش این سازمان ها است و هم در جهت عهده دار شدن نقش اصلی در سرکوبی تظاهرات یا قتل های سیاسی. این شخص که مدرک مربی گری خود را نشان داد، اذعان کرد که در صورت هر گونه سعی در حفظ استقلال از این سازمان ها، سر و کارش با وزرات اطلاعات یا سپاه پاسداران خواهد بود.

بر اساس مشاهدات این شخص نیروهای امنیت داخلی جمهوری اسلامی به این باشگاه ها بسیار مشکوک هستند چرا که آنها ابزار بالقوه برای سازماندهی و آموزش "نبرد" برای معترضان آینده و مخالفان رژیم هستند. با این حال او تاکید کرد که با توجه به ترس باشگاه داران، تا به حال کنترل هایی روی این باشگاه ها انجام شده است و همکاری باشگاه ها با این نهادها نه از روی اشتیاق و علاقه بلکه از روی ترس برای آموزش "مهارت های ویژه" بوده است. بر اساس اطلاعات این فرد، مهارت های ویژه ی یاد شده، شامل کمک در سرکوبی تظاهرات، ایجاد ارعاب، کنترل جمعیت و قتل های سیاسی بوده است. به گفته ی این فرد، این باشگاه ها و اعضایشان، به نیروهای امنیتی برای انجام اعمال کثیف (از جمله ترور و غیره) سرپوش قابل انکاری از لحاظ هویت و در نتیجه رفع مسئولیت از خود می دهد.

این شخص اذعان کرد که شخصا یکی از استادان رزمی کار را می شناسد که به گفته ی خود توسط نیروهای اطلاعاتی در خلال چند ماه برای کشتن 6 فرد به کار گرفته شده بوده است، که مقتولان شامل روشنفکران و فعالین دموکراسی خواه بوده اند، که بعدا دلیل این قتل ها توسط نهادهای حکومتی، خودکشی اعلام شده بوده است.

این شخص اعلام کرد که باشگاهشان پس از سر باز زدن او و مدیر باشگاه از آموزش افراد بسیج بسیار محدود شده است. او اضافه کرد که آنها همچنین از استفاده از اعضای باشگاه برای سرکوب تظاهرات محلی در خیابان سر باز زده اند. در حال حاضر نیز علیرغم رها کردن باشگاه و متوقف شدن کارش، هنوز هم تحت فشارهای بی امان برای همکاری در این زمینه می باشد.

عامل خبری سفارت از یکی از افراد تحت آموزش یکی از این باشگاه ها نقل می کند که برخی اوقات باشگاهشان شب ها به صورت موقت تعطیل می شود و هیچ یک از تمرین کنندگان را به داخل راه نمی دهند، زیرا دراین زمان نیروهای سپاه پاسداران در آنجا آموزش می بینند!

 
 

اشتراک گذاری: