ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 آذر  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

توضیحاتی پیرامون شجره نامه سرپرست جدید وزارت خارجه
معاود عراقی
به چه کسانی گفته می شود؟

 
 
 
 

*مدیر محترم سایت پیک نت- در خبر خود نوشته بودید که "....صالحی از معاودین عراقی است و ...". این مطلب به هیچ وجه درست نیست و اقای صالحی عراقی نیستند.

پیک نت: با سلام. خواننده گرامی، در کجای آن خبر ما نوشته ایم که ایشان عراقی هستند؟
نوشته بودیم ایشان از معاودین عراق هستند. یعنی از ایرانیانی- بویژه روحانیون- که زمان شاه به عراق کوچ کرده و یا تبعید شده بودند و در چند نوبت صدام حسین آنها را اخراج کرد و به ایران بازگشتند. یعنی عودت داده شدند به ایران. نه تنها برخی روحانیون مانند آیت الله شاهرودی، بلکه پدر بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی از معاودین عراقی هستند.

اتفاقا همزمان با دریافت توضیح شما، خواننده دیگری اطلاعاتی مشابه آنچه ما روز نخست درباره آقای صالحی نوشتیم برای ما ارسال کرده بود که آن را نیز در ادامه می آوریم:

*مدیریت محترم سایت وزین پیک نت- دکتر علی اکبر صالحی بین دانشگاهیان از احترام برخوردار بود و چهره متین و علمی تلقی می شد و بنا براین انتخاب او به معاونت احمدی نژاد و ریاست سازمان انرژی اتمی برای بسیاری پرسش بر انگیز و غیر قابل توجیه بود. حالا انتصاب جدید وی بعنوان سرپرست وزارت خارجه ابهام بیشتری را ایجاد کرده است. برای رفع این ابهام بایستی به ساختار داخلی قدرت که اطراف علی خامنه ای شکل گرفته است توجه کرد. آقای صالحی همانگونه که شما هم نوشته بودید یکی از معاودین عراقی است. او با تشکیلات این گروه در ایران نزدیک بوده و با آنها همکاری دارد. یکی از اقوام معاود او سردار نقدی است. یکی دیگر از افراد همین تیره فردی است که در بیت رهبری نفوذ زیادی دارد و در واقع پدرهمسر یکی از پسران خامنه ای است. او یکی از ثروتمند ترین افراد جمهوری اسلامی است. تجربه چند سال اخیر نشان می دهد که مجموعه معاودین عراقی از همه امکانات کشور بهره مند شده و در پناه قدرت قرار داشته و خصوصاً در سالهای اخیر بیت رهبری را محمل خوبی برای پیشبرد منافع خود یافته اند.

 
 

اشتراک گذاری: