ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

1 آبــــان  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

از یک گزارش: شعارهای دیواری مردم قم:
جنگ نمی خواهیم
میکروب خودتی!

 
 
 
 

از شبی که فردای آن آقای خامنه ای وارد قم شد، تا این ساعت که برایتان این پیام را می فرستم پوست اینترنت را در شهر قم کنده اند. هیچ فایلی را نمی تواند دانلد کرد، آپلود را کاملا بلوکه کرده اند.

وبسایت های گوگل و غیره هم موقعی که می خواهید وارد ایمیل شوید، با استفاده از گواهینامه های جعلی داخل خود مخابرات استفاده کرده و وارد آن می شوند. که البته همه کاربران این را فهمیده اند و مسخره شان می کنند و با نوشتن نامه های فکاهی آنها را مسخره می کنند. فکر کرده اند مردم این چیزها سرشان نمی شود.

شهر را پر کرده اند از عکس ها و پوسترهای جدید آقای خامنه ای که بالغ بر دو میلیارد تومان خرج آن برآورد شده است. تمام عکس ها جدید است و از عکس های قدیمی وی تقریبا هیچکدام استفاده نشده است. مردم با تمسخر به هم میگویند : آقا را برده اند آتلیه!

از صبح زود، عده ای موتور سوار در شهر مشغول شکار شعارهائی می شوند که مردم شبانه روی دیوارها نوشته اند. شاید پرمعنا ترین شعار "جنگ نمی خواهیم" باشد، که عکس گرفته ام و می فرستم. این جمله هم روی خیلی از دیوارهای شهر نوشته شده بود: میکروب خودتی!

هرجا که توانسته اند دوربین کار گذاشته اند و به همین دلیل، با دشواری از این شعارها عکس گرفته ام که اگر بتوانم می فرستم.

 
 

اشتراک گذاری: