ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 آبـــــان  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

یورش دولتی به موزه ها
تاراج نیمه کاره مغول ها را
آقایان دارند تمام می کنند!

 
 
 
 

آقایان کجای کارید؟ و یا آن کسی که خبر تاراج اموال فرهنگی را به شما داد چقدر از وضع داخلی میراث فرهنگی با اطلاع است؟ مغول با میراث فرهنگی ایران چنان نکرد که اکنون دارند می کنند.

برای بنده یک شاهد صحنه نقل کرده است که صدها قلم اشیاء ارزشمند و نفیس تاریخی را در روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته (27 و 28 مهرماه 1389) مصادف با تعطیلی بخش ادارای، به نقطه ای نامعلوم بردند و در واقع ربودند.

گویا سابق بر این، خارج شدن هر شی تاریخی از موزه به همراه ماموران حراست و نیروی انتظامی و با اسکورت کامل با رعایت اصول ایمنی انجام می گرفت. ولی اموالی که پنجشنبه و جمعه ربوده شد مستقیما و با دستور ریاست سازمان و به بهانه اینکه این اشیاء به میراث استان تهران تعلق دارد، با وانت بار معمولی از موزه خارج  و به انباری نامعلوم منتقل شد.

تابستان گذشته در روزنامه های کثیر الانتشار خبر بازگشایی مرکز حراج آثار باستانی در کیش  پیشاپیش اعلام شده بود تا ذهنیت ها برای این کار آماده شود و اما سوال اینجاست اشیایی که باید به حراج گذاشته شود از کجا آورده می شود؟

تا آنجا که اطلاعات بنده قد می دهد، موزه ملی فقط 300 هزار قلم شی ثبت شده دارد و الباقی مانند آثار توقیفی و انبار ساماندهی فاقد شناسنامه هستند.  مشابه این اتفاق در موزه های دیگر کشور نیز در حال رخ دادن است.  مدیر موزه ملی ایران پیش زمینه آنرا با انتصاب مدیران جدید قرار دادی با سابقه کم از بین کارمندان موزه ملی  در موزه های مختلف آماده کرده است. قابل ذکر است که با پس دادن  ساختمان استیجاری موزه رضا عباسی که سازمان میراث فرهنگی هزینه بسیار سنگینی برای باز سازی آن متقبل شده بود آثار موجود در آن به موزه ملی انتقال داده می شود و با حضور مدیر انتصابی و رئیس موزه ملی امکان فراهم آمدن این امر به راحتی میسر است. مشابه این اتفاق در موزه فرش، موزه آبگینه و سفالینه در حال انجام است.

حساب دستتان آمد که چه خبر است؟

 
 

اشتراک گذاری: