ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 آبـــــان  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

پس از چند سال پرده نشینی
آقای خامنه ای  بی تعارف
از زیر عبا بیرون آمده!

 
 
 
 

سلام- آقای خامنه ای در قم برای بسيجيانی که با وی دیدار کرده بودند سخنرانی کرد. او دراین سخنرانی مطالبی را طرح کرد که حتما به آن توجه کرد زیرا او در نظر دارد گام به گام، ایران را تبدیل به کامبوج دوران حکومت خون و وحشت "پل پوت- ینگ ساری" کند. او گفت محتواي دروس حوزه باید تغییر کرده و به دروس از پيش تعيين شده و مؤيد تئوري ولايت فقيه تبدیل شود.

این همان نظری است که وی درباره دروس علوم انساني اعلام کرد و حجاریان نیمه فلج را در زندان کودتا زیر فشار و شکنجه قرار دادند تا در تلویزیون ظاهر شده و این نظر خامنه ای تائید کند.

یورش فرهنگی غرب و سپس خطر جنگ نرم اکنون ابعاد گسترده تری به خود گرفته که آینده یک نظام خونریز و فاشیستی را وعده می دهد. تغییر محتوای دروس حوزه و دانشگاه، جلوگیری از انتشار ترجمه ها و رُمان ها، بستن مطبوعات و محدود کردن دایره مقالات به موضوعاتی که مورد نظر ایشان است. همه اینها شما را یاد انقلاب فرهنگی چین که پایه های فاجعه حکومت مائوئیستی در کامبوج را فراهم کرد نمی اندازد؟

 
 

اشتراک گذاری: