ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 آبـــــان  1389

infos@pyknet.net

 
 
  سبیل حامدکرزای و ریش طالبان چرب می شود
دلارهای نفتی ایران
گونی گونی به افغانستان می رود
 
 
 
 

اشپیگل آنلاین - آیا ایران رئیس جمهور افغانستان را تحت نفوذ مستقیم خود گرفته است؟ این شک بسیار قوی است. اوضاع افغانستان برای جهان غرب بحد کافی مشکل هست ولی  افزون بر آن گاه و بی گاه خبرهائی هم هست که ماموریت ناتو را غیر ممکن جلوه گر می سازد. بنا به گزارش نیویورک تایمز عمر داود زای، سرفرمانده نیروی نظامی حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان، بطور مستمر از ایران پول نقد دریافت می کند. یک مامور دولتی ناظر بوده که فرمانده نیروی نظامی با کیسه پول به خانه می برده است.

نیویورک تایمز، با استناد به قول دیپلمات های افغانی و غربی مینویسد: ایران می کوشد تا با این پول ها نفوذ خود را در کشور همسایه گسترش دهد. این پول به یک صندوق محرمانه واریز می شود و کرزای و داودزای آن را میان نمایندگان مجلس، رهبران قبائل و نمایندگان طالبان تقسیم می کنند تا به هواداری آنان مطمئن باشند. طبق این گزارش ایران  می خواهد با این پولها که سر به میلیونها دلار می زند میان افغانستان با ناتو و آمریکا جدائی بیاندازد.

طبق این گزارش کرزای و داودزای حاضر نشدند در باره مناسبات خود با ایران سخنی بگویند، و سفیر ایران در کابل نیز حاضر به اظهار نظر نشد.

 
 

اشتراک گذاری: