ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

6 آبـــــان  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

گزارش دریافتی از قم
بحث داغ در قم، نه سفر آقا
بلکه، رشوه به کرزای است!

 
 
 
 

امروز(4 شنبه) یک سری به خیابان های اطراف حرم و صفائیه (بیت خامنه ای نزدیک آنجاست) و آن طرف ها زدم. یک پاساژ در همان خیابان ارم که حرم در آن قرار دارد، وجود دارد. اسم پاساژ قدس است که یک حالت مرکزیت هم دارد. این پاساژ و خیابان ارم همیشه شلوع است که دلیل آن هم وصل شدن آن به حرم است. باور کنید فضای حاکم بر شهر اصلا سفر آقا و اینها چیزهائی که سیمای جمهوری اسلامی تبلیغ می کند نیست. بحث داغ بین مردم همان بحث سر در آوردن 500 میلیون یورو و 600 میلیون یورو از افغانستان و از جیب حامد کرزای است.

برای مثال، دو نفری که در پیاده رو از کنارم رد می شوند، علنا با صدای بلند درباره همین پول ها صحبت می کردند و هر چه از دهانشان در می آمد نثار آقا و احمدی نژاد می کردند. استناد همه هم بی بی سی است.

با اطمینان می نویسم که هیچ وقت اوضاع قم اینطور نبوده که حالا هست. شاید باور نکنید، اما حقیقت را برایتان می نویسم که فضای نارضائی مردم در همین چند روزی که خامنه در قم است، بشدت رادیکال شده است. بهتر است بدانید که قم همیشه یک مقدار محافظه کار بوده، اما در طول همین سفر شهر رادیکال شده است. مردم همیشه معترض بودند، اما هیچ وقت ندیده بودم که اینطور با صراحت اعتراض کنند. ظاهر آرام شهر، در همین یک هفته از بین رفته است.

 
 

اشتراک گذاری: