ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

8 آبـــــان  1389

infos@pyknet.net

 
 
  غلامحسین الهام، به نیابت از احمدی نژاد:
قانون اساسی، مانع
انسجام و مدیریت واحد است
 
 
 
 

غلامحسین الهام وزیر دادگستری و شوهر فاطمه رجبی که مشترکا سایت "رجانیور" را رهبری می کنند، روز پنجشنبه طی یک سخنرانی که خبرگزاری نیمه نظامی- نیمه دولتی "فارس" آن را منتشر کرد گفت:

"برخی دوستان مدعی اصولگرایی از فتنه حمایت کردند، اما اگر همین افراد از روزهای اول می ایستادند و شفاف سازی می کردند، فتنه اینقدر ادامه نمی یافت.اگر هاشمی پشت فتنه را نمی گرفت، فتنه تا این حد قدرت پیدا نمی کرد و موسوی عدد این حرف ها نبود و خاتمی شکست خورده هم نمی توانست تا این حد فساد ایجاد کند.

با اختلافات بین اصولگرایان اقلیت مجلس قدرت تصمیم سازی پیدا کرده است و مخالفان دولت با استفاده از "حاشیه امن" ناشی از این اختلافات، به "گفتمان سازی" مشغول اند. درحالیکه رئیس جمهور  با اقتدار ملی و خرسندی رهبری بر سر کار آمده و باید مورد حمایت بقیه نظام باشد. کدام

فهم عادی که خود را مدافع رهبر می داند می گوید که باید با دولت در شرایط امروز اینگونه برخورد شود؟ دولت هر چقدر ضعف داشته باشد، نباید با آن با این روش ها برخورد کرد.

تدوین کنندگان قانون اساسی ما به دلیل نگرانی ای که از استبداد داشتند، مدیریت را طوری پخش و پلا کردند که دست یافتن به انسجام در امور و مدیریت واحد دشوار شده است.

سه قوه باید برای پیش بردن کارها با هم کار کنند، اما عملا به دلیل اختلافات در حالت "ایستایی" گیر می کنند.

 
 

اشتراک گذاری: