ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

11 آبـــــان  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

دروغ های دوشنبه را بعد از این خبر بخوانید
59 در صد مردم قم
طرفدار میرحسین موسوی اند

 
 
 
 

تلویزیون رسا گزارش داد: فرمانده انتظامی استان قم، طی نامه ای که در تاریخ 30 اردیبهشت ماه گذشته به مرکز نوشته، نتیجه یک نظرسنجی در شهر قم را اینگونه گزارش کرده است:

از طرف  فرماندهی انتظامی استان قم _ معاونت اجتماعی به مدير کل اداره کل سياسی و انتخابات استانداری استان قم و با موضوع نظر سنجی در سطح شهر قم نوشته شده است آمده است:
بنا بر نظرسنجی‌های اخير سپاه پاسداران با همراهی واحد اطلاعات و تجسس لشگر هفده علی ابن ابی طالب در استان قم، مقياس تمايل مردم در يک جمعيت آماری دويست هزار نفره در استان که تقريبا معادل ۴/۱ واجدان حق رای است، از قرار زير گزارش مي شود. فضای نمونه به طور کامل از نواحی چهار گانه شهر قم به همراه حوزه علميه و نيز شهر های کهک ، دستجرد و سلفچگان انتخاب شد. فلذا از پراکندگی مناسب و ميزان برخوردار بوده است.
مير حسين موسوی : ۵۹/۳%

محمود احمدی نژاد : ۲۳/۱%

مهدی کروبی : ۱۶/۳%

محسن رضايی : ۱/۳%

واحد اطلاعات و تجسس لشگر هفده علی ابن ابيطالب و آگاهی ناحيه چهار استان قم آماده اجرای دستورات مقتضی ميباشد.

 
 

اشتراک گذاری: