ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

11 آبـــــان  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

بدلیل رکود کارهای ساختمانی
بیمه کارگران ساختمانی
در سراسر کشور لغو شد!

 
 
 
 

دو سال پس از تصویب قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی، شهرداران و شوراهای شهر در سراسر كشور به دلیل ركود بازار مسكن خواستار توقف اجرای این قانون شدند.

كمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه مجلس نیز كلیات مربوط به حذف بیمه اجباری كارگران ساختمانی را تصویب كرد.

بهانه شهرداران و شوراهای شهر و مجلس برای جلوگیری از اجرای این قانون افزایش هزینه ساختمانی اعلام شد. با توقف اجرای این قانون بیمه حوادث و دیگر بیمه‌های کارگری و همچنین بازنشستگی، از كارافتادگی و خدمات درمانی کارگران ساختمانی زیر علامت سئوال قرار گرفت. 

علیرضا محجوب نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون کارگری آن در اردوی سراسری کارگران در "چمخاله" در همین ارتباط گفت:

از فعالان كارگری در شهرستان‌های مختلف كشور می خواهم تا از نمایندگان حوزه انتخابیه خود بخواهند در زمان بررسی تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه، با محروم شدن كارگران ساختمانی از مزایای بیمه اجباری مخالفت كنند. 

 
 

اشتراک گذاری: