ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12 آبـــــان  1389

infos@pyknet.net

 
 
  قرارداد نظامی- اتمی فرانسه و انگلیس
جنگی در پیش است؟
هدف کدام کشور است؟
 
 
 
 

تاخیر و تعلل برای تغییر سیاست نظامی در جمهوری اسلامی و به بایگانی سپردن احمدی نژاد و 6 سال ماجرا آفرینی وی و شاخ و شانه کشیدن های فرماندهان سپاه، نابودی وحدت ملی و... بزرگترین کمک به روی کار آمدن دولت های فاشیستی در اروپا و امریکا. این تاخیر و تعلل به تقویت راه حل جنگی برای غلبه بر بحران اقتصادی در اروپا و امریکا می انجامد. قربانی بزرگ این راه حل "ایران" است. این که چنین فاجعه ای احمدی نژاد را می برد یا نمی برد؟ خامنه ای و ولایت فقیه را حفظ می کند و یا نمی کند؟ جمهوری اسلامی می ماند و یا می رود؟... هیچکدام باندازه کشتار میلیونی مردم ایران و ویرانی تمام زیرساخت های اقتصادی 60- 70 ساله اخیر ایران اهمیت ندارد. پاسخ همه آن سئوالات را مردم و جنبش آنها خواهد داد، اما پاسخ ویرانی ایران را چه کسی خواهد داد؟

 

 

 

امضاء و انتشار خبر توافقنامه نظامی- اتمی روز گذشته فرانسه و انگلیس، جهان را در برابر یک سئوال ناگهانی قرار داد: دو کشور عضو ناتو، برای کدام هدف، با یکدیگر توافقنامه نظامی- اتمی امضاء کردند؟

توافقنامه میان رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس به امضاء رسید. تمایلات فاشیستی سرکوزی رئیس جمهور فرانسه آشکارتر از آنست که این نوع تحرکات او تعجب آور باشد، اما باز شدن مشت نخست وزیر جدید بریتانیا اینگونه نیست و مردم انگلیس و اروپا و بتدریج جهان، با سیاستمداری آشنا می شوند که با چراغ خاموش به صحنه آمد و اکنون خود نورافکن های صحنه ای را که در آن قرار گرفته روشن می کند. طرح اقتصادی او برای انگلستان خاتمه هر نوع حمایت دولتی از طبقات و اقشار متوسط و میانه و پائین جامعه است. درست مانند طرحی که سرکوزی درفرانسه با سرکوب مردم معترض و ناراضی این کشور در پی اجرای آنست.

حال هدایت کنندگان سیاسی این دو کشور با یکدیگر توافقنامه نظامی- اتمی امضاء کرده اند و خبر آن در آستانه انتخابات میان دوره ای امریکا اعلام شد. نیاز به توضیح نیست که اعلام این خبر روی رای دهندگان امریکائی برای تقویت جمهوریخواهان و جناح های فاشیستی که در امریکا برای تسخیر کاخ سفید خیز برداشته اند تاثیر مستقیم خواهد داشت.

مطابق توافقنامه ای که امضاء شد انگلستان و فرانسه مشترکا کلاهک های هسته ای را آزمایش خواهند کرد و برای این هدف دو مرکز اتمی- نظامی در دو کشور ایجاد خواهد شد و یک واحد مشترک نظامی 5 هزار نفره نیز در چارچوب همین هدف در دو کشور ایجاد خواهد شد. یعنی در هر کشور یک واحد 5 هزار نفره. آنها همچنین توافق کردند که یک ناو هواپیمابر آماده عملیات جنگی در اختیار داشته باشند.

وقتی دو کشور عضو ناتو، چنین توافقنامه ای را امضاء می کنند، جز اینست که آنها از یکطرف می خواهند از زیر بار هزینه ناتو خارج شوند و از طرف دیگر کشورهای گروه دوم و سوم اروپا را به حال خود رها کنند؟

سرکوزی پیش از امضای این قرار داد، چند روز متوالی در یکی از نقاط ساحلی فرانسه با صدراعظم آلمان مذاکرات محرمانه کرد که کوچکترین خبری از آن انتشار نیافت. اکنون با امضای توافقنامه نظامی فرانسه و انگلیس، می توان حدس زد که آن دیدار و مذاکره در ساحل دریا با صدراعظم آلمان نیز در همین ارتباط بوده است. این که سرکوزی پیشنهاد توافقنامه میان سه طرف انگلیس و آلمان و فرانسه را پیشنهاد کرده بود یا نه؟ و این که صدراعظم آلمان با این پیشنهاد مخالف بود و با موافق مشروط در آینده آشکار خواهد شد.

دراین میان، سئوال بزرگ در باره نقش امریکا در شکل گیری جبهه های نظامی جدیدی است که شکل می گیرد. این که انگلستان تاثیر مستقیم و تعیین کننده روی سیاست های کاخ سفید دارد امر پنهانی نیست. بنابراین میتوان حدس زد که با این پیمان، سمت و سوی آن حرکاتی که درامریکا باید شکل بگیرد نیز مشخص شد و امریکای اوباما یا در انزوا قرار خواهد گرفت و یا با تغییر مستاجرهای کاخ سفید، با فرانسه و انگلستان همسو خواهد شد.

اما چرا توافقنامه اتمی- نظامی؟ جنگی در پیش است؟ اگر چنین است، هدف کجاست؟

از این مرحله به بعد است که نورافکن ها روی ایران روشن می شود.

 
 

اشتراک گذاری: