ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12 آبـــــان  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

کارگران قطعات فولادی "کلاک":
مدیریت کارخانه را
به خود کارگران واگذار کنند

 
 
 
 

کارگران شرکت قطعات فولادی "کلاک" کرج پس از 5 ماه تحمل بی حقوقی سرانجام دست به این اجتماع اعتراضی زدند و مطالبات و مشکلات خود را مطرح کردند. آنها از نمایندگان مجلس، دولت و مقامات استان البرز سئوال کردند: اگر شما 5 ماه حقوق نگیرید چطور زندگی را می گذرانید؟

هیچ مقامی پاسخگوی مطالبات عقب افتاده ما نیست و این در حالی است که وحشت از هدفمند شدن یارانه ها نیز از راه رسیده است. با هدفمند کردن یارانه ها چه کنیم؟ ما در طول سالهای گذشته برای این مجموعه صنعتی بیش از 500 میلیارد تومان تولید ثروت کرده ایم.

بعضی از سالن‌ها و خطوط تولیدی شرکت مشغول فعالیت هستند و تولید ثروت می کنند ولی معلوم نیست پول های دریافتی از طرف های قرارداد کجا هزینه می شود؟

اگر مواد اولیه یکی دو خط تولید را تهیه و در اختیار کارگران بگذارند ما خود می توانیم طی دو ماه تمام مطالبات عقب افتاده کارگران را پرداخت کنیم و بیش از 200 جوان جویای کار را هم استخدام کنیم. 
این درحالی است که اکنون با اجرای طرح کاهش نیروی کار، سه شیفت کار را به یک شیفت تبدیل کرده و تعداد زیادی از کارگران را بیکار و اخراج کرده اند و فشار کار را روی یک شیفت فعال گذاشته اند.

 
 

اشتراک گذاری: