ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18 آبـــــان  1389

infos@pyknet.net

 
 
  نفت سر سفره ها نیآمد
چپاول مافیائی
پول بی زبان مردم
 
 
 
 

علینقی جهرمی پیشکار اقتصادی احمد جنتی، چند سال پیش که از بوشهر به شیراز و از شیراز به تهران منتقل شد، سرانجام به جمع "سید" ها در جمهوری اسلامی پیوست و نام خود را از علینقی به "محمد" تبدیل کرد و شد "سید محمد جهرمی". وارد کابینه احمدی نژاد شد و وزارت کار را اشغال کرد. او که خود را نه تنها کمتر از احمدی نژاد نمی داند؛ که توانا تر و داناتر از احمدی نژاد نیز می داند سرانجام آبش با احمدی نژاد در یک جوی نرفت و پس از کودتای 22 خرداد از کابینه جدا شد و برای آینده در آب نمک خوابانده شد! شد مدیرعامل بانک صادرات که بزرگترین شبکه خرید نظامی و اتمی را در سراسر جهان انجام میدهد و در صدر لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت.

در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری و در انتخابات مجلسین هفتم و هشتم با کارت سفیدی که احمد جنتی دراختیارش گذاشت، خیلی ها را از صندوق ها حذف و بسیاری را به صندوق ها اضافه کرد. بموجب گزارش او، انتخابات در چندین شهر باطل شد… و خلاصه در هر آنچه که از تقلب بنام احمد جنتی ثبت شده او نیز شریک است.

اخیرا دو سند منتشر شده که بموجب آنها، وی اخیرا دو رقم بزرگ پول بانک صادرات را به حساب خود منتقل کرده است. این پول ها بعنوان "کارانه سهم مدیرعامل" به حساب جهرمی منتقل شده است.

رقم اول حدود نیم میلیارد تومان است. (چهار صد و 85 میلیون و 895 هزار و 709 تومانی)

رقم دوم 297 میلیون و 162هزار و 609 تومان

روابط عمومی بانک صادرات در باره انتقال این پول به حساب جهرمی و اسناد انتشار یافته آن مدعی شد که این پول کارانه سه ماهه دوم است که بعنوان پاداش دراختیار جهرمی گذاشته شده تا بعنوان پاداش به کارکنان بانک صادرات داده شود.

روابط عمومی بانک صادرات درباره انتقال پاداش سه ماهه اول به حساب جهرمی رقمی را اعلام نکرده، اما تاکید کرده که نباید با انتشار این خبرها باعث تشویش اذهان عمومی شد!

چند نکته:

1- این افشاگری می تواند بخشی از تسویه حساب های سیاسی و کشیدن قالیچه حضرت سلیمان توسط تیم احمدی نژاد از زیر پای جهرمی باشد تا در کنار قالیباف و علی لاریجانی، به ضلع سوم مثلث جانشین احمدی نژاد تبدیل نشود!

2- از روابط عمومی بانک صادرات باید خواست تا نه تنها رقم پاداش سه ماهه اول را اعلام کند، بلکه لیست کارکنانی که آن پاداش و این پاداش بین آنها تقسیم شده رامنتشر کند تا معلوم شود واقعا این پول بین کارکنان بانک صادرات تقسیم شده و یا به جیب جهرمی رفته و یا سر از جیب برخی فرماندهان سپاه در آورده؟ و بدستور جنتی خرج هزینه سرکوب مردم معترض به انتخابات شده و بخشی از مزد اوباش از این محل پرداخت شده است؟

3- احتمال سوم، انتقال این پول بعنوان پول شخصی به خارج از کشور برای برخی امور نظامی و اتمی است که اگر روابط عمومی بانک صادرات در باره بند 2 توضیح ندهد، فرضیات بند سوم قوی تر است. بند اول این فرضیات نیز، در هر صورت و در هر دو حالت بند 2 و 3 صادق است!

 
 

اشتراک گذاری: