ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

19 آبـــــان  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

سخنان جوانفکر به نیابت از قدرت پشت پرده
فتح مجمع مصلحت نظام
و تغییر اصول قانون اساسی

 
 
 
 

در 6 سال گذشته، از آن کوزه ای که احمدی نژاد در آمد، کسان دیگری هم در آورده شدند که هر کدام برای خود یک پدیده اند. همه شان یکجور فکر می کنند و یک روش دارند و سالها در آن کوزه ای که در آن ترشی انداخته شده بودند، خوب به هم دست داده اند. گرچه هر کدام مانند ترشی هفته بیچار شکل و شمایل ویژه خود را هم دارند. از جمله علی اکبر جوانفکر که دوران علی اکبرخوانی اش را در حاشیه امن بوده و نه درجبهه جنگ و یا در صف انقلاب.

اگر محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و طراح جنجال هولوکاست با پوست سفید و موقرمز و افکار نئونازی های آلمان جلب توجه می کند، علی اکبرجوانفکر با پوست سفید و ریش سفید اما موی سیاه (!) جلب نظر می کند. گرچه هیچکدام چهره ای قابل تحمل ندارند و نه نسل پیش از انقلاب و نسل بعد از انقلاب از این نوع چهره ها در حاکمیت ندیده بود!

جوانفکر که برخلاف نامش، بسیار هم کهنه فکر است، اکنون مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد است و برای حفظ سنگر قوه مجریه در دست دار و دسته احمدی نژاد به این سمت منصوب شده است.

ایشان، ضمنا مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایرنا نیز هست که "ایرنا" را بخوانید تا ایشان را بهتر بشناسید.

وی روز دوشنبه با روزنامه خودی "خبر" که بخش سیاسی سپاه به رهبری "سردار جوانی" آن را حمایت می کند، مصاحبه کرده و حرف هائی زده که حرف های بزرگترهای اوست، گرچه یک لنگه کفش هم به طرف مقام معظم پرت کرده است. یعنی هم ترکیب مجمع مصلحت نظام را از روی سر مقام معظم عوض کرده و هم زمزمه تغییر قانون اساسی را آشکار تر از غلامحسین الهام مشاور حقوقی احمدی نژاد مطرح کرده است!

جوانفکر دراین مصاحبه گفت:

"قانون اساسی صراحت دارد که کار مجمع، فقط تشخیص مصلحت است؛ اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم چیزی بسیار فراتر از تشخیص مصلحت است. ترکیب اعضای این مجمع قطعا باید تغییر کند.

تغییر قانون اساسی هم ضروری است. زیرا اگر به ماهیت قوا توجه کنیم و اندازه آنها و وظایف و انتظاراتی که از قوا می رود را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم که قوه مجریه واقعا دریای بی انتهایی است و بقیه در کنار آن مانند یک دریاچه کوچک هستند.

وقتی حضرت امام فرمودند که مجلس در راس امور است، قطعا منظورشان این نبوده که به لحاظ قانونی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجحیتی به سایر قوا دارد.

 

(البته ایشان سنگ مفت را برای گنجشک مفت پرتاب کرده است. اگر مجلس مجلس باشد، دولت صرفا مجری مصوبات آنست و هرگاه نیز پا را خطا بگذارد چنین مجلسی گوش رئیس قوه مجریه را گرفته و مطابق قانون اساسی برکنارش می کند. چنان که به درست و یا به غلط در باره بنی صدر شد.)

جوانفکر پس از اضافه کردن این جمله که "قانون اساسی در بندهائی ایجاد موانع دست و پاگیر برای انجام وظایف دولت کرده است که باید اصلاح شود." در باره روابط مراجع مذهبی و دولت (که قطعا منظور او مراجع مسئله پیدا کرده با دولت و خامنه ایست و نه امثال مصباح یزدی!) گفت:

مراجع درموضوعات مختلف نظرات متفاوتی دارند که دولت نمی تواند به همه آنها عمل کند و بنابر این بهتر است مطابق "پیش بینی قانون اساسی" نظرات خود را به رهبر جمهوری اسلامی منتقل کنند، تا اگر وارد تشخیص داده شد به قوای مختلف ارائه شود.

( در کدام بند از قانون اساسی چنین پیش بینی شده است؟ لابد همان بندی که بعد از تغییر قانون اساسی قرار است در آن گنجانده شود!)

جوانفکر بی آنکه نامی از علی لاریجانی و یا قالیباف ببرد و با اطلاع از آنچه در سفر شکست خورده خامنه ای به قم گذشته، گفت: کسانی جوسازی می کنند و به ظاهر از روی دلسوزی برای مراجع، مدعی می شوند که دولت به نظر آنان اعتنا نمی کند. دفاتر مراجع تقلید مراقب ترفند و تلاش های رندانه برخی افراد و جریان ها باشند. بعضی از این افراد که دارای مناصب مهمی هم هستند، نزد مراجع تقلید می روند و می کوشند نسبت به دولت در آنها سوء ظن و بدبینی ایجاد کنند.

 
 

اشتراک گذاری: