ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

25 آبـــــان  1389

infos@pyknet.net

 
 
  برای جلوگیری از دیدار با موسوی
بازداشت تعدادی از
فرماندهان دوران جنگ عراق
 
 
 
 

سایت کلمه فاش ساخت که هفته گذشته شماری از سرداران جنگ عراق که برای دیدار میرحسین موسوی رفته بودند، پیش از آنکه بتوانند با وی دیدار کنند بازداشت شده اند. همچنین، در دوران اخیر کسانی که برای دیدار موسوی به دفتر وی مراجعه کرده اند نیز بازداشت شده اند.

 
 

اشتراک گذاری: