ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

30 آبـــــان  1389

infos@pyknet.net

 
 
  سخنرانی محمد جواد لاریجانی پیش از تصویب
قطعنامه محکومیت ج. اسلامی بدلیل نقض حقوق بشر
می توانیم غنی سازی کنیم
حقوق بشر بیش از این؟
 
 
 
 

بخشی از سخنان محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، در نشست رأی گیری کمیته سوم مجمع سازمان ملل برای پیش نویس قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، گوشه ای از کارنامه دروغگوئی و فریبکاری حاکم بر ایران است. درحالیکه صدها فیلم مستند از فجایع و جنایات پس از کودتای 22 خرداد در دسترس جهانیان است، محمد جواد لاریجانی بعنوان سخنگوی یک کودتای خونین و ضد انقلابی این دروغ ها را در رابطه با کودتای 22 خرداد و زندان و شکنجه و تبعیض و سرکوب و قوم ستیزی و مذهب ستیزی حاکم می گوید:

 اصلی ترین نقض کنندگان حقوق بشر به شکل گسترده در سراسر جهان کشورهای غربی و بویژه آمریکا و اسرائیل هستند. جرم ما این است که کپی دمکراسی آمریکا نیستیم و نمی خواهیم مانند دمکراسی کشورهای غربی بشویم.

 یکی از نشانه های غیرحرفه ای، شیطنت آمیز و بی پایه بودن این پیش نویس قطعنامه، این است که اتهامات اثبات ناشدنی در آن مطرح شده که  ثابت کردن هر یک از آنها، سال ها وقت لازم دارد.
در پاراگراف دوم این پیش نویس آمده که ایران برای جرم محاربه که هیچ تعریف دقیقی ندارد و به معنی جنگ با خداست، حکم اعدام صادر می کند. آقایان و خانم ها همین ادعای بی پایه، نشان می دهد که همه اینها یک فریب است. درحالی است که مفهوم محاربه هسته اصلی و قانونی مبارزه با تروریسم است.

 از دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی در سی سال گذشته، این بوده است که یک دمکراسی مبتنی بر عقلانیت اسلامی در این کشور پدید آورده که اسباب پیشرفت جامعه ما را در همه ابعاد پدید آورده است. این دستاوردها در کمتر از سه دهه، ما را به یکی از بزرگترین دمکراسی های منطقه تبدیل کرده است. کشور ما هم اینک مانند خود کانادا توانایی غنی سازی سوخت برای رآکتور را پیدا کرده است. ما یکی از کشورهایی شده ایم که توانایی راهیابی به فضا و قرار دادن ماهواره در مدار را به دست آورده است. است. هم اینک بیش از 65 درصد از دانشجویان و دانشگاهیان ما را زنان تشکیل می دهند. همین دمکراسی بود که سبب شد بی سوادی از کشورمان ریشه کن شود. 

در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری با تحقیقات گسترده ای که توسط دولت جمهوری اسلامی شد، بسیاری از حقایق روش گشت، ولی غربی ها از این حقایق خرسند نشدند، چرا که معلوم شد کشورهای غربی به شدت روی این اعتراضات سرمایه گذاری کرده بودند و حتی آموزش داده بودند و اردوگاه هایی را در کشورهای همسایه ما ایجاد کرده بودند تا به معترضان یاد بدهند که چگونه ساختمان ها را منفجر کنند، مکان های عمومی را آتش بزنند و چگونه مردم را تحریک کنند که علیه دولت ایران اعتراض و آشوب کنند .ما دریافته ایم که آمریکا در این امر تنها نبوده، بلکه دولت انگلیس، فرانسه و آلمان نیز در آن سهیم بوده اند؛ برای نمونه، دولت انگلیس نه تنها از طریق رسانه ها علیه ایران تبلیغ می کرد، بلکه به صورت عملی نیز در اعتراضات و اغتشاشات وارد شده بود. یک نکته غم انگیز اینکه یک مأمور ام ای 6 انگلیس که من می توانم نام او را افشا کنم، در یک روز دوشنبه به ایران می آید و در همان روز در یک خیابان خلوت ندا آقاسلطان، این دختر مظلوم را می کشد و در همان روز به انگلیس بازمی گردد و موجی از فتنه و ابهام را در کشور ما می پراکند.

 فرانسه نیز در این اغتشاشات دست داشته است. آنها کسانی را به دانشگاه های ما فرستادند تا به آنان یاد دهند که چگونه علیه دولت بشورند. ما اسناد و مدارک از جمله فیلم و عکس هایی داریم که نشان می دهد نماینده پارلمان آلمان نیز در دامن زدن به اغتشاشات و فروکش نکردن آنها دخالت داشته است و ما همه این مدارک را می توانیم برای دولت آلمان بفرستیم.

من تنها چند نمونه مثال زدم تا این ریاکاری و نفاق این کشورهای غربی نسبت به ایران مشخص شود.
 در حالی که موارد عدیده نقض حقوق بشر در گوشه و کنار جهان توسط کشورهای غربی نادیده گرفته می شود، ایران با وجود پیشرفت های اساسی در بخش های گوناگونی از جمله در مسأله زنان، کودکان، بهداشت و درمان، آموزش، مهاجران و تعامل سازنده با نهادهای بین المللی باز هم هدف دشمنی و کینه توزی کشورهای غربی به رهبری آمریکا می شود.

 
 

اشتراک گذاری: