ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

11 مهـــــر  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

نتایج هدفمند کردن یارانه ها هنوز در راه است
دهها میلیون ایرانی
قربانی سونامی گرانی می شوند

 
 
 
 

افزایش قیمت روغن و برنج در روزهای اخیر و همزمان با افزایش دم افزون قیمت دلار مردم را غافلگیر کرده است. معاون وزیر بازرگانی دولت، با دستپاچگی این گرانی را پاس داد به سیل پاکستان و به خبرگزاری ایسنا گفت:

افزایش قیمت برنج مربوط به سیل پاکستان است! افزایش قیمت‌ روغن هم به این دلیل است که 80 در صد روغن مصرفی کشور از خارج وارد می شود و روغن در سطح جهانی گران شده است!

این درحالی است که نه تنها در هفته ها و ماه های گذشته، بلکه در سالهای گذشته قیمت روغن مصرفی مردم در هیچیک از کشورهای جهان افزایش نیافته است. معاون وزیر بازرگانی با اعتراف به نابودی تولید داخلی گفت: روغن خام و دانه های روغنی را ما از خارج وارد می کنیم.

معاون وزیر ارتباط گرانی های سریع قیمت مایحتاج مردم با طرح حذف یارانه ها با نام مستعار "هدفمند کردن یارانه ها" را تکذیب کرد و گفت: افزایش قیمت ربطی به قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ندارد.

فرمان حذف یارانه ها در چارچوب نظرات اقتصادی شخص علی خامنه ای صادر شده، که از زمان نخست وزیر میرحسین موسوی در زمان حیات آیت الله خمینی با وی بر سر آن اختلاف داشت و از جمله دلائل کودتای 22 خرداد و جلوگیری از رئیس جمهور شدن میرحسین موسوی همین مسئله بود.

کسانی که کوچکترین تردیدی در این زمینه، یعنی فرمان حذف یارانه ها دارند، می توانند به فیلم دیدار کابینه جدید احمدی نژاد، پس از کودتای 22 خرداد مراجعه کنند، که در پیک نت نیز تاکنون در دو نوبت منتشر شده است. خامنه ای در همین دیدار احمدی نژاد را به دلیل اجرای طرح حذف یارانه ها می ستاید و بر ادامه استوار این اقدام و خصوصی سازی لجام گسیخته – و البته نظامی- درچارچوب اقدام غیر قانونی خود برای تغییر ماهیت اصل 44 قانون اساسی تاکید می کند.

حذف یارانه، از جمله دستورات بانک جهانی برای حمایت از دولت هائی است که از این بانک وام می گیرند و زیر چتر سیستم نئولیبرالیسم اقتصادی قرار میگیرند.

 
 
اشتراک در فیس بوک