ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

24 مهـــــر  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

شیر گاو و گوسفند ایران
زیر فشار شیرخشک وارداتی خشک شده!

 
 
 
 

آنقدر شیرخشک وارد کشور کرده اند که دامداران و کارخانه های تولید لبنیات را به خاک سیاه نشانده اند. برای نمونه، در همدان ۴۸ کارگاه و کارخانه تولید محصولات لبنی استان به حال نیمه تعطیل درآمده اند. همزمان با وارد کردن شیر خشک که هنوز معلوم نیست از کدام کشورهای خریداری شده، محصولات کم کیفیت لبنی را نیز از خارج وارد کرده و با قیمتی کمتر از قیمت محصولات داخلی می فروشند و این نیز مزید بر علت بحران در کارخانه های تولید محصولات لبنی شده است. به همین دلیل هزاران تن محصولات لبنی در سردخانه ها روی دست تولید کنندگان مانده است. در عین حال، بازار عراق را از چنگ ایران در آورده اند و نمی توان این محصولات را به آن کشور صادر کرد. دولت نیز یارانه های شیر را حذف کرده که این نیز خود ضربه دیگری به دامداران است.

 
 

اشتراک گذاری: