ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26 مهـــــر  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

از یک گزارش دریافتی
از لبنان تا بیرجند
احمدی نژاد روئی در وطن ندارد!

 
 
 
 

سلام- هفته گذ شته در بیرجند همایش و نمایش نماز برگزار شد. مطالبی را که می خوانید شنیده های مستقیم از زبان مردم این شهر است و همین شنیده ها حکایت کاملی است از بی پایگاهی و نامشروعی دولتی که برای رئیس آن نه مردم، بلکه سپاه چنین تدارکاتی را می بیند.

برای حضور 3 ساعته احمدی نژاد در بیرجند به اندازه 3 ماه آب مصرفی مردم شهر صرف شستشوی مسیر حرکت او از فرودگاه تا دانشگاه پیام نورشد. برای این که خودرو او مجبور نباشد 200 متر بالاتر از دور برگردان وارد دانشگاه شود، بلوار مقابل ورودی دانشگاه را تخریب کردند و پس از خروج او دوباره به حالت اول برگرداندند. به تعداد بیکاران شهر پلیس و به تعداد معتادان شهر نیروی امنیتی پراکنده بودند. در همین حال سپاه پاسداران برای اجرای نمایش نماز، منطقه ای را به وسعت چند هکتار تصرف کرده و با هزینه ای بالغ بر 3 میلیارد تومان به سبک جشن های شاهنشاهی در آن خیمه و خرگاه  ساخته و آب وبرق رسانده بود.

همه این تدارکات برای یک وعده نماز بود. و این بریز و بپاش در شهری انجام شد که فقر، فحشاء، بیکاری و اعتیاد در آن بیداد می کند.

آنسوتر، در مشهد، بمناسبت هفته دفاع مقدس در یک قلم 12 میلیون تومان میوه سفارش داده بودند. این مراسم نیز در پادگان شهید برنسی برپا شد. و چند خیابان پائین تر از همین پایگاه،  دست انسان محتاجی را  به دلیل برداشتن یک بسته شکلات از فروشگاهی قطع کردند.

 
 

اشتراک گذاری: