ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28 مهـــــر  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

مشت به دیوار کاخ الیزه!
اومانیته -  نوشته "ابراهیم سراواكی "
ترجمه جعفر پویا

 
 
 
 

مردم فرانسه زیر بار آن نمی رود كه دنیای سرمایه‌ انتخاب خود درباره بازنشستگی را بر آنها تحمیل كند. نخستین اخبار این بسیج عمومی نشان داده كه هرچند برخی شاخه ها نقش پیشاهنگ را دارند ولی جنبش به آنان محدود نمی شود. بسیج دنیای كار برای رساندن مطالبات خود به گوش حكومت به همه شاخه های اقتصادی و در سرتاسر خاك فرانسه توسعه یافته است. در راس این مطالبات امروز یك خواست عمده قرار دارد كه به همه قشرهای اجتماعی مربوط می شود و همه نسل ها را به عرصه مبارزه كشانده است: قانون جدید بازنشستگی!

نیكلای سركوزی همه ابزارها را بكار گرفته تا هر چه سریعتر طرح قانونی درباره بازنشستگی را در مجلس سنا به تصویب رساند. تقویم رئیس جمهور او را در واقع ناگزیر از این شتاب كرده است. این "كار كثیف" باید هر چه زودتر توسط گروه فعلی خاتمه یابد تا بتوان قبل از اجلاس "سران 20" در سئول در 11 و 12 نوامبر آینده یك گروه سیاسی پاكیزه و تازه بر سر كار آورد.  

این مرز زمانی برای رئیس جمهوری كه در میان "مردم" منزوی شده بسیار مهم است. رئیس جمهوری كه حتی نزد رای دهندگان سنتی راست و "نخبگان" اردوگاه خود نیز ضعیف شده است. سركوزی در برابر جنبشی گسترش یابنده قرار گرفته و تلاشش برای تصویب سریع این طرح در سنا وی را به هدفش نخواهد رساند. یعنی نخواهد توانست دنیای كار را كه به حركت درآمده و مصممانه به دفاع از بازنشستگی در 60 سالگی برخاسته منفعل كند.

وحشت نیكلای سركوزی ناشی از وحدت دنیای كار و نمایندگان سندیكایی و سیاسی آن است، وحدتی كه مانع از بازگشت به عقب می شود. گسترش این جنبش متحدانه در روزهای آینده خواهد توانست این قطار اجتماعی پسرونده را متوقف كند. پسرفتی كه اردوگاه سرمایه بزرگ فرمان آن را صادر كرده و خدمتگزار وفادار آن نیز در راس دولت آن را هدایت می كند. مردم فرانسه می خواهد به سركوزی نشان دهند كه واقعا حق دارد نگران باشد.

 
 

اشتراک گذاری: