ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

  18 مهر  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

احمدی نژاد آسان آمد
اما به آسانی نخواهد رفت!

 
 
 
 

"حسین قاسمی" که خود، سوابق خویش را اینگونه شرح می دهد "سرپرست دفتر مطالعات سیاسی مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت کشور و مدیرکل سیاسی استانداری فارس و فرماندار شهرستان شیراز" سوابق فکری و سیاسی احمدی نژاد از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی را مرور کرده است. بسیار مختصر و برگرفته از برخی مطالبی که دراین باره، در گذشته و بصورت پراکنده منتشر شده است. این بازگشت به سوابق احمدی نژاد همزمان است با تشدید بحران اقتصادی در ایران، تاثیر تحریم های جهانی، نقشی که سخنان و سیاست های او در ارتباط با اسرائیل و فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی داشته و زمزمه هائی که اکنون، پس از سفر اخیر وی به نیویورک، درباره پیام های او به امریکائی ها برای برقراری مناسبات جریان یافته است. ظاهرا، احمدی نژا و باند پرقدرت حجتیه که تقریبا قدرت را در جمهوری اسلامی قبضه کرده اند، می روند تا میوه درخت 33 ساله نفوذ در تمام ارگان  های حکومتی را بچینند! نهالی که "حسن آیت" بصورت هدایت شده – با پیش بینی همآهنگی با انگلستان- با گنجاندن "ولایت فقیه" در قانون اساسی کاشت و حالا آن نهال درخت تنومندی شده که میوه تلخش بازگشت سلطنت استبدادی به ایران و مجلس ختم انقلاب 57 است.

به همین دلیل است که ظاهرا در چند ماه باقی مانده تا پایان دوره ریاست جمهوری کودتائی احمدی نژاد باید منتظر حوادث مهمی در حاکمیت بود. حوادثی که تاثیر مستقیم روی انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد داشت. ممکن است احمدی نژاد کنار گذاشته شود، اما آن باند پرقدرتی که چنگ به حاکمیت انداخته به این آسانی تسلیم نخواهد شد. باندی که بسیاری از دولتمردان 33 سال گذشته را زندانی کرده، همه احزاب را منحل کرده، بسیار از روحانیون استخواندار را منزوی و خانه نشین کرده، در دل ارگان های امنیتی و نظامی رسوخ کرده است. باندی که از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی نیز، بموجب آنچه که بصورت مستند می خوانید، با امریکا و انگلستان هیچ اختلافی نداشته و حتی با اسرائیل هم مخالفتی نداشته و همه آنچه که گفته و ادعا کرده برای رساندن وضع ایران به شرایط کنونی و سپس جمع کردن کامل دفتر انقلاب 57، بازگرداندن سلطنت (از نوع مذهبی و ولایتی آن) به ایران و نزدیک ترین مناسبات با امریکا وانگلستان است. مناسباتی که رابطه با اسرائیل نیز علیرغم همه شعارهائی که میدهد در دل آنست!

آنها تسخیر بهار عربی توسط اخوان المسلمین و تائید و پشتیبانی امریکا و انگلستان از این تسخیر را به فال نیک گرفته و در تدارک جلب همین حمایت برای حاکمیت خود هستند. حاکمیتی که در حقیقت حاکمیت اخوان المسلمین شیعه در ایران است! آن وعده "بهار"ی که احمدی نژاد از پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل سه بار تکرار کرد، معنائی جز این دارد؟

گزارشی که آقای قاسمی نوشته و ما آن را خلاصه کرده و با عنوان" بهار حجتیه، در پائیز جمهوری اسلامی" در این شماره پیک نت منتشر کرده ایم از این زاویه و از این نگاه اهمیت دارد و خواندنی است.

پیک نت 18  مهر

 
 

اشتراک گذاری: