ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

  18 مهر  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

از یک گزارش مهم دریافتی
بعد از لیبی و سوریه
برای ایران آماده می شوند!

 
 
 
 

من "..." بلوچ هستم که خوب می شناسید.

امریکایی ها، با واسطه در حال آماده کردن و مسلح کردن نیروهائی به سلاح های پدافند ضد هوایی هستند تا در آینده با استقرار آنها در نقاط مختلف ایران در صورت لزوم تردد هوایی مقامات ایرانی و پشتییبانی هوایی را کاملا زمین گیر کنند. این نقشه ایست که در حال پیاده شدن است. چند روزی است که این خبر به دستم رسیده و باور نمی کردم ولی با توجه به خبر بازتاب در مورد کشف سلاح های ضد هوایی در دست اشرار این خبر مورد تایید قرار می گیرد.

منبع خبر تاکید می کند که از طریق افغانستان ارسال این سلاح  ها به ایران شروع شده است و سلاح های مدرن و پیشترفته ضد هوایی به سوی مرزهای ایران در جریان است. این منبع تایید می کند که این نوع سلاح حتی در افغلنستان مورد استفاده فرار نگرفته است و فابلیت جا به جا  شدن سریع از مشخصات عمده آن می باشد. این سناریو می تواند با توجه به تجربه سوریه در بروز نا آرامی ها و فلج کردن نیروی هوایی  در آینده با کمترین هزینه، پشتیبانی هوایی نیروهای در گیر در داخل ایران را به کلی فلج نموده و ابتکار عملیات پراکنده و نظامی را در ایران بدست گرفت. بسیاری از این سلاح ها از لیبی ارسال می شود که به  ردگیری آن از نظر کشور ارسال کننده و یا سازنده غیر ممکن می شود زیرا کشور های سازنده آن دوستان جمهوری اسلامی می باشند مانند روسیه و چین. .

خبر بازتاب در اینجاست.

پیک نت 18  مهر

 
 

اشتراک گذاری: