ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

 14  مرداد  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

قاضی مرتضوی
نور چشمی خامنه ای
به این آسانی کنار نمی رود

 
 
 
 

قاضی مرتضوی را می خواهند به حاشیه بفرستند تا فراموش شود، اما احمدی نژاد همچنان فکر می کند هنوز می توان او را در حاکمیت حفظ کرد تا برای روز نیاز به صحنه باز گردد. روزی که بتوان کشت و کشتار در زندان های راه انداخت. احمدی نژاد میداند که مرتضوی با حمایت مستقیم و حتی دستور خامنه ای به آیت الله شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه دادستان تهران شد و باز میداند که این خامنه ای بود که در مخالفت با هاشمی شاهرودی که می خواست مرتضوی را کنار بگذارد گفت: یک قاضی با شهامت در دستگاه قاضی هست و شما او را هم می خواهید کنار بگذارید؟

بنابراین، مرتضوی چاقوئی است که خامنه ای تیز کرد و از هر قتل و جنایتی که مرتکب شد نیز حمایت کرد. چنین چاقوی تیزی حالا بدرد احمدی نژاد می خورد و هنوز یکسال زمان دراختیار احمدی نژاد است. فشارهای جانبی برای برکناری او را هم می تواند نادیده بگیرد زیرا آنقدر سند و مدرک در باره حمایت های خامنه ای از او هست که بتواند با استفاده از آنها در مقابل طرفدار به حاشیه راندن مرتضوی رو کند. حتی اگر نظر خامنه ای هم این باشد که مرتضوی به مهره سوخته تبدیل شده و به حاشیه برود. اگر در گذشته خامنه ای از او استفاده کرده – که کرد- چرا احمدی نژاد نتواند در آینده استفاده کند؟

جنجالی که بر سر حکومت دیوان عدالت اداری برای برکناری مرتضوی از راس سازمان خدمات اجتماعی و مقاومت احمدی نژاد برای حفظ او راه افتاده به این گذشته باز می گردد. بیت رهبری که مستقیما در جریان فاجعه کهریزک بوده و کهریزک بخشی از کودتای 22 خرداد است، می خواهد کهریزک را بهانه کند تا آنچه مرتضوی در گذشته، بویژه در دوران دولت خاتمی مرتکب شده فراموش شود.

پیک نت  14  مرداد

 
 

اشتراک گذاری: