ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15فروردین  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

کارگردان های واقعی

پشت پرده فیلم "قلاده طلائی"!

 
 
 
 

این عکس ها، بعنوان عکسهای پشت صحنه تهیه فیلم "قلاده های طلا" منتشر شده است. فیلمی که علیه جنبش سبز تهیه و به نمایش در آمده و قلاده سپاه و وزرات اطلاعات به گردن تهیه کننده و بازیگر و فیلمبردار و کارگردان بوده است. این که قلاده اش طلائی بوده و یا غیر طلائی، موکول به بررسی حساب بانکی قلاده به گردن هاست!

فیلم با پوشش تبلیغاتی سیمای جمهوری اسلامی به نمایش در آمد، اما بر خلاف انتظار سازندگان و سفارش دهنگانش با استقبال چندانی روبرو نشد.

 

فیلمی که حکومتی بود با چنان شکست و بی اعتنائی از سوی مردم روبرو شد که بناچار احمد خاتمی و احمد جنتی دو پیش نماز موقت تهران فتوای توقیف دوفیلم دیگر را دادند تا بلکه مردم به دیدن این فیلم حکومتی بروند. توقیف اجرا شد، گرچه موجب پر بیننده شدن این تحفه نشد!

پیک نت  15 فروردین

 
 

اشتراک گذاری: