ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15فروردین  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

عید کارگران نساجی را بالا کشیدند!

 
 
 
 

سلام به مسئولین محترم پیك نت- من كارگر یكی از شركت های نساجی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستم. برخلاف سالهای گذشته امسال عیدی و حق عائله مندی كارگران چند شركت نساجی پرداخت نشد و با پیگیری جمعی ازكارگران ومراجعه به امور مالی وزارت یاد شده، متوجه صدور چك درسال گذشته شدیم ولی این چك بدستورمدیرمربوطه به حساب كارگران گذاشته نشده كه گویا بیشتر مبلغ چك بخاطرپاداش پایان سال مدیران هزینه شده است. به این خاطر طلب كارگران پرداخت نشده است! لطفامطلب رامنعكس كنید تا بلكه جلوی كارهای غیرقانونی آقایان كمی گرفته شود.

پیک نت  15 فروردین

 
 

اشتراک گذاری: