ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

اول اسفند ماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

فردای از کف رفتن

فرصت آشتی با مردم ایران

 
 
 
 

 

همانگونه که پیش بینی می شد، همه امام جمعه ها با چسبیدن به یک جمله چند پهلوی رهبر جمهوری اسلامی درباره "آشتی ملی" (قهری مطرح نیست که آشتی مطرح باشد) طوطی وار به مخالفت با پیشنهاد محمد خاتمی درباره آشتی ملی پرداختند.امام جمعه هائی که اگر مردم با آنها آشتی بودند نماز جمعه شان نخ نما نبود.این همان محمد خاتمی است که ممنوع التصویر و ممنوع الخبر است و حالا با دو خط نامه ای که رسانه های داخلی نیز منتشر نکردند بلکه در فضای مجازی منتشر شد تمام سیستم حکومتی را به چالش کشید. برای امام جمعه ها مردم مطرح نیستند که آشتی با آنها مطرح باشد. مسئله اصلی چاپلوسی قدرت است و برای آقای خامنه ای هم اگر مردم و رضایت آنها معیار بود که بارها نظر آنها را در هر انتخابات و راهپیمائی ها دیده و شنیده است. او نیز با مردم کاری ندارد. عاشق خویش است و به همان اندازه نیز بیمناک از دست رفتن شیرازه نظامی که همه چیز آن در خود وی خلاصه شده است. شیرازه ای که بی شک از هم گسیخته خواهد شد و همه باید نگران پس از این گسیختگی و "سر" بلند کردن کسانی باشند که خود را کمتر از ایشان نمیدانند چه رسد به همطرازهای نظامی و عمامه ای اطراف خودشان. سرانجام تمام نظام های خودکامه ای که متکی به "فرد" است، همین سرنوشت را داشته است و جمهوری اسلامی نیز تافته جدا بافته ای نیست. فردای رقابت و تقابل روحانیون حکومتی و فرماندهان سپاه فردائی در تاریخ ماندنی است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت اول اسفند

 
 

اشتراک گذاری: