www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26 شهریور ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

 سر و سینه از مردم

جیب پر لباده از آقایان!

 
 
 
 

در هیچ حکومتی در هیچ کجای دنیا چنین بلبشوئی که در جمهوری اسلامی برقرار است برپا نیست. هرکس یک گوشه ای را گرفته و برای خود سلطنت می کند. روی گذشته حجت الاسلامی بنام متقی که مدیرکل امور فرهنگی اوقاف شده در یک مصاحبه داغ خبری به مناسبت تکرار هر ساله محرم گفت که بیش از 170 هزار موقوفه و بیشتر از یک میلیون رقبه در کشور وجود دارد . (در این محاسبه آستانقدس و موقوفه های خراسان که درتیول آنست به حساب نیآمده است)

ایشان در ادامه گفته است: "40 درصد درآمد موقوفات کشور برای اجرای برنامه ها و آیین های عزاداری ماه محرم هزینه می شود."

هیچکس نیست که از ایشان سئوال کند این در آمد چقدر است که 40 در صدش را خرج توی سر و کله زدن در دهه اول ماه محرم و زنجیر به پشت زدن و سنج کوبی می شود؟ و چه نظارتی دولت بر این درآمد دارد و شما از کدام مرجع اجازه چنین هزینه ای را گرفته ای؟ شعبان جعفری و طیف حاج رضائی و رمضون یخی و هفت کچلان هم دسته های سینه زنی در همین دهه در زمان شاه راه می انداختند و خیلی هم پر و پیمان تر از دسته های عزاداری کنونی بود و یک نوع عزاداری خود خواسته مردم هم بود اما از این هزینه ها خبری نبود که شما جانشینان آنها هزینه می کنید و البته شک نیست که بخش مهمی از آن را هم بالا می کشید و لفت و لیس می کنید.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 26 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: