ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

 ۲۵ دی ۱۴۰۰

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

مهدی نصیری - سردبیر کیهان قبل از حسین شریعتمداری

ام القرای جمهوری اسلامی

مقابل "ام القوا" لنُگ انداخته!

 
 
 

 

 

سخنان منتشر شده سردار حاجی زاده در دیدار با آقای روحانی، رئیس جمهور سابق، از سوی روزنامه کیهان که حاوی نوعی خط و نشان کشیدن و اشتلم دادن به آقای روحانی از موضع قدرت بود، بیانگر آن است که سپاه خود را در جایگاه ام القوا می بیند.

 تعبیر ام القوا ذهن را به تعبیر مشابه آن یعنی ام القرا منتقل می کند که داعیه دار آن پس از انقلاب بوده ایم اما با این تفاوت که هر چند ادعای ام القرایی جهان اسلام، شدیدا آمیخته به خیال و وهم بوده اما ام القوایی سپاه در دو سه دهه اخیر در حدی بالا جنبه ای واقعی داشته است.

با وجود آن که امام خمینی نیروهای نظامی را از دخالت در سیاست، مؤکدا بر حذر داشته بود اما سپاه با تفسیری موسّع از عنوان پاسداری، خویش را در جایگاه متصدی و صاحب نظام و انقلاب نشانده و با ورود به عرصه های گوناگون فرهنگی، رسانه ای، اقتصادی، اطلاعاتی و امنیتی، سهمی عظیم را در امر سیاست و حکمرانی برای خویش رقم زده است.

از همین رو در کمتر جایی است که پای قدرت و ثروت در میان باشد اما از حضور آشکار و علنی سپاه در آن ردّی و نقشی نباشد.

یکی از مهمترین نقش‌ها را سپاه در دو انتخابات اخیر مجلس و ریاست جمهوری با همکاری و همدستی شورای نگهبان ایفا کرد که زمینه ساز یک حاکمیت یکدست انقلابی شد و اکنون همگی در حال نظاره دستاوردهای شگفت! آن در عرصه های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی  هستیم.

در هر صورت در جمهوری اسلامي شاهد یک حاکمیت آشکار و پنهان نظامی و بناپارتیستی - که گاهی هم از آن با عنوان حاکمیت میدان یاد می شود - هستیم که دیگر نهادهای فرهنگی، رسانه ای، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی که وابسته به سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه هستند و حتی نهاد مستقلی مانند حوزه های علمیه باید خود را برای اطاعت و تمکین در برابر این ام القوا به صف کنند و الا با قوه ای قاهر و انقلابی مواجه هستند و همه نیک می دانند که نباید چنین قدرتی را نادیده و یا دست کم بگیرند.

محتوای جلسه ای که فرماندهان سپاه با رئیس جمهور روحانی داشته اند و سردار حاجی زاده راوی بخشی از محتوای آن شده، ظاهرا چیزی جز ایفای نقش تعریف شده این نهاد فائق و غالب برای کنترل رئیس سابق قوه مجریه نبوده است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۱۵ ژانویه ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: