ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 تیر 1400

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 27 تیر

"دلتا" و "استبداد"

مشترکا گلوی مردم را گرفته اند

 
 
 

 

 

سرانجام شد آنچه که نه حکومت و نه مردم پیش بینی آن را نمی کردند. سخن از ویروس دلتا (ویروس جهش یافته کرونا) در ایران است. بی اعتمادی مطلق مردم به حکومت و نه فقط دولت از یکسو و بازیهائی که تولید کننده 5 نوع واکسن در رقابت اقتصادی صاحبان آنها با هم دارند از سوی دیگر و آلوده بودن این دو با حکومت حسینقلی خانی که در آن هر کس یک چیزی می گوید و علیه یکدیگر کار را به کشتار کنونی "دلتا" در ایران کشاند. آخرین نظرسنجی ها نشان میدهد که مردم فقط کمی بالای 40 درصد خطر را قبول کرده و مقررات فاصله گیری و استفاده از ماسک را مراعات می کنند. به واکسن های ایرانی، از جمله واکسن برکت، بندرت مردم اعتماد دارند و تزریق نمایشی این واکسن توسط رهبر را هم یا مسخره می کنند و یا می گویند خودش بهترین واکسن خارجی را تزریق کرده است. هزاران ایرانی با قبول انواع دشواری ها و تحقیرها خود را به ارمنستان رسانده اند تا علیه کرونا واکسینه شوند. از این درد حکومت باید سر بر بالین "دق" بگذارد که مردم به حکومت ارمنستان بیشتر اعتماد دارند تا به جمهوری اسلامی! سنگ بنای فاجعه تاخیر در خرید واکسن از خارج را رهبر جمهوری اسلامی با ممنوع کردن خرید این واکسن از انگلیس و امریکا گذاشت. او عادت دارد که در هر امری، حتی تخصصی ترین امور که نیازمند یک کار جدی تحقیقاتی است دخالت کند و حکم حکومتی صادر کند. از جمله دستور افزایش جمعیت کشور که یک امر مسلم جامعه شناسی و علمی است که کوچکترین تخصصی نه او و نه امام جمعه ها در آن ندارند و این نیز خود به فاجعه ای تبدیل شده که در ادامه آن به فاجعه بزرگتری ختم خواهد شد. تحریم ها و ناتوانی خرید واکسن و بازی ضد ملی که بر سر پیوستن به کنوانسیون مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تروریسم راه انداختند تا دولت روحانی را فلج کنند نیز بخش دیگری از فاجعه ایست که اکنون خروجی آن جنازه قربانیان کرونا از بیمارستانهاست. مقصر این وضع مانند تمام رویدادهای اعتراضی که اکنون در سراسر کشور بصورت اعتصاب و اعتراض جریان دارد متوجه رسانه ها و خبر رسانی ها نیست، بلکه متوجه سیاست های حکومتی است. هنوز حکومت بر این باطل پای می فشارد که با اعدام، دزدیدن فعالان رسانه ای و بردن آنها به داخل و نمایش های تلویزیونی می تواند حریف آگاهی و خشم مردم شود. حاصل این وضع سخنان روز گذشته سخنگوی ستاد ملی کروناست که گفت:

«ویروس دلتا تقریباً همه استان های کشور را درگیر کرده است.»

و سخنان رئیس بخش عفونی بیمارستان خمینی  تهران که گفت: «در حال حاضر تقریبا تمام بیمارستان‌های تهران اشباع شده اند. آمار فوتی‌ها مرتب افزایش می‌یابد.»

در چنین وانفسائی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بر مراسم عزاداری پافشاری کرده است و این ادامه همان پافشاری است که رهبر جمهوری اسلامی در مخالفت با تعطیل راهپیمائی 22 بهمن و برگزاری انتخابات مجلس و حتی انتخابات 1400 ریاست جمهوری کرد. آنچه مهم نیست جان مردم است و آنچه مهم است نمایش مشروعیت!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  16 ژوییه 2021

 
 

اشتراک گذاری: