ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۴ بهمن ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

آخرین مراحله را طی میکند

"اتحاد گاز"ی میان سه کشور

روسیه، ازبکستان و قراقستان

 
 
 

 

 

قزاقستان و گازپروم روسیه نقشه راه همکاری صنعت گاز را امضا کردند. قراقستان قصد نوسازی سیستم حمل و نقل گاز خود را دارد و هدفش گاز رسانی به مناطق شمالی و شرقی کشور است. افزایش حجم حمل و نقل حامل های انرژی روسیه به کشورهای ثالث و همچنین فرآوری گاز قزاقستان در کارخانه فرآوری گاز اورنبورگ متمرکز است. پیش بینی می شود که بزودی «اتحادیه گاز» میان فدراسیون روسیه، قزاقستان و ازبکستان شکل بگیرد. درحال حاضر آخرین مذاکرات با ازبکستان دراین زمینه در جریان است.

دو کشور تولید کننده گاز آسیای مرکزی – قزاقستان و ازبکستان - در زمستان امسال با کمبود سوخت در داخل کشورهایشان روبرو شدند.

این اتحادیه یک مسیر گازی رابه چین از طریق آسیای مرکزی ایجاد خواهند کرد.

https://www.iras.ir/?p=7287


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: