آيت‌الله ‌طاهری‌خطاب‌به10مرجع‌تقليد:

در باره آيت الله منتظری

اگر حق را نگوئيد 

 مذموم‌ خلق و مغضوب خالق‌ايد

 دیداری سیاسی در اروپا
رضا پهلوی‌دراجلاس مجلس
عوام‌انگلستان‌شركت‌می‌كند؟
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه

ف. م. جوانشير
آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

ترانه‌ای
برای خواندن

بغض پنهون


شب يلدا

ايرون (ايران)ا


 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
تعدادی ازمطلعين نقض حقوق بشردرايران
برای 11فوريه به مجلس انگلستان دعوت شدند
برای بررسی نقض حقوق بشر

نمايندگان‌مجلس‌عوام‌انگلستان

راهی ايران می شوند

با31ميليارد تومان سود سالانه
بنياد اقتصادی"كوثر"ا
درمالكيت آيت الله امامی كاشانی

اعتراف يك مقام ارشد حزب الدعوه عراق
به حضور اعضای اين حزب در اطراف رهبر


زنده باد برزيل

نوشته ايگناسيو رامونه 
 Ignacio Ramonet 

از لوموند ديپلماتيك "فارسی"ا


مصاحبه عليرضا رجائی در باره

3 طيف مخالف و موافق اصلاحات

اصلاحات واقعی، يعنی

دگرگونی اساسی قدرت سياسی


ا6 سال بعد از2خرداد
 آنچه ازكف داديم آنچه به كف آورديم
خاطرات مسعود بهنود ازديدار
انتخاباتی با تيم امنيتی سعيد امامی

در یك اعتراف ناخواسته در نماز جمعه ديروز
آیت الله جنتی دليل يورش به
 موسسات نظر سنجی را فاش ساخت

 فشارهای  مختلف، نگاه برخی
جريانها را به خارج معطوف می كند

نامه صريح و بی پرده دانشجويان دانشگاه بهشتی به محمد خاتمی

حجتيه‌وحزب‌الدعوت بايدحكومت‌راترك‌كنند


:صديق تعريف
نبود موسيقی رايج در جامعه
 به مراتب از بودن آن شرافتمندانه‌تر است

سازمان‌ملل تا 20 روز ديگر به‌ايران‌اعزام‌خواهد كرد

رسيدگي بين المللی به

دستگيری های خودسرانه درايران


محمد خاتمی در پاسخ به خبرنگاران:ا
اصلاحات با ما وبدون ما پيش‌خواهدرفت

مبارزه با مفاسداقتصادی ودفاع ازتوسعه اقتصادی
كدام‌بنيادبا5/4ميليارددلار
شريك‌جزيره"نخل"دردوبی‌شده؟

پايان يكی از "شاه" كارهای قضايی عليزاده

متهمان پرونده اعترافات
فرشاد اميرابراهيمی تبرئه شدند

به گزارش انجمن اسلامی دانشگاه اميركبير
جواد طواف عضو سابق اين انجمن بازداشت شد

عليرضا علوی تبار
ا6پرسش از مردم
در يك رفراندوم ملی

28  دی 1381سخن روز


حقيقت همان است كه
فرشادابراهيمی گفت

متهمان پرونده‌ نوارسازان كه مدتی رادر زندان سپری كرده و پيش از رای قطعی، از وكالت محروم شده بودند، سرانجام در دادگاه تجديد نظر؛ از اتهامات وارده تبرئه شدند. اين پرونده مربوط به اعترافات فرشاد اميرابراهيمی،  يكی از اعضای فعال و سابق انصار حزب الله بود كه با مراجعه به دو وكيل مطرح در اين پرونده (شيرين عبادی و حجت الاسلام رهامی) اسرار زيادی از مناسبات و عمليات درونی گروه های فشار و تداركات ترور را فاش ساخت. از جمله نقش         ادامه......


پيوندحوزه‌علميه
با بورس تهران

. چاپ يك طرح در روزنامه حيات نو، به جنجال سازمان يافته جديدی انجاميده است كه مستقيما مجلس و دولت خاتمی را نشانه گرفته است. شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری دست در دست و همآهنگ با هم رهبری توطئه جديد را برعهده گرفته اند. اين طرح كه آن را در همين صفحه پيك نت می بينيد، در اصل بيانگر فشاری است كه به خط امامی ها و روحانيون طرفدار اسلام آيت الله خمينی در 13 سال گذشته وارد آمده است و اگر با بيان اين هدف هم منتشر نشده باشد و يا حتی بصورت توطئه آميز در ادامه....


اعلاميه ‌های ارزشی
فرماندهان سپاه

 ازرئيس مجلس ششم "مهدی كروبي" چند جمله به يادگار خواهد ماند. هر كس به فراخور انديشه و برداشت خود از اوضاع ايران يكی از اين چند جمله را مي تواند برتر از بقيه جملات تشخيص بدهد، اما نمی تواند منكر گزندگی و قاطعيت آن چند جمله ديگر شود.   ادامه....


هشدار وزير اطلاعات
را چه كسانی بايد
آويزه گوش كنند؟

وزير اطلاعات در خانه احزاب مطالبی را در حد هشدار باش نسبت به آغاز جنگ داخلی در ايران بيان كرده است. اين هشدار باش، پيشتر از سوي وزير كشور در جريان سفر به استان سيستان و بلوچستان مطرح شده بود و وزير اطلاعات نيز پيش از سخنان اخير در خانه احزاب، در جريان يك سخنراني در شهر قم از كشف يك شبكه جاسوسی ياد كرده بود كه هدف آن ايجاد جنگ داخلی در ايران بوده  است..... ادامه


مردم راازاخباركشف
طرح كودتائي وشبكه
جاسوسی مطلع كنيد
ادامه غارت
به قيمت خيانت!ا

ديدار سران قواي سه گانه
درانتظارچه تحولاتي
می توان بود؟


 

 

ی