اين منطق و صدای آشنا را

از رفسنجانی تقليد کرده‌اند

برای شنيدن اينجا را كليك كنيد

 گزارش ويژه نشريه انگليسی اكونوميست
حكومت دوگانه در ايران
ناممكن شده است
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه

ف. م. جوانشير
آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

ترانه‌ای
برای خواندن

بغض پنهون


شب يلدا

ايرون (ايران)ا


 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

متن كامل نامه فرشاد ابراهيمی خطاب به رئيس قوه قضائيه

 

8 ماه شكنجه شدم تا اعترافات را تكذيب كنم

و حالا يكبار ديگر همه آن را تائيد می كنم

1- يك سر هر نوع فساد امنيتی، اقتصادی سياسی و قضائی در جمهوری اسلامی به قوه قضائيه وصل است!

2- طی هشت ماه انفرادی همه‌روزه از عصر تا نيمه‌های شب برای كسب اقارير و اعترافات و نوشتن مطالب مورد نظر  دادگستری استان تهران و شخص آقای عليزاده انواع شكنجه‌های قرون وسطائی را متحمل مي‌شدم!

3- شيوه‌های نوين اسرائيلی تخليه اطلاعاتی و بازجوئی و ترغيب و عمليات روانی، دستبند قپانی و آويزان كردن از سقف و پخش صدای گريه و زاری خانواده در سلول انفرادی در هيچ‌ كجای فقه اسلامی تعزير نام ندارد.

4- من بازهم اعلام می كنم هر چه در نوار اعترافات گفته‌ام صحت داشته است، از فساد مدعيان دينداری گرفته تا ارتباطاتشان با خشونت طلبان و حجتيه‌ای ها، حسينيه‌های تيمی،  فتنه‌ در كوی دانشگاه و تا تبيين تئوريك خشونت و ترور عبداله نوری و سعيد حجاريان و...


اثری از نسرين خسروی - ارائه شده در نمايشگاه نقاشی زنان ايرانی در اروپا
گزارش اين نمايشگاه را در همين شماره پيك بخوانيد

از گالری تابلوهای زنان نقاش در جمهوری اسلامی ديدن كنيد
ا12 زن نقاش
با زبان رنگ از ايران امروز می گويند

تظاهرات‌ضدجنگ‌درآمريكاوديگرنقاط جهان
تمهيدات گسترده پليس جهت كنترل تظاهر كنند گان

در حاكميت باور واقعی برای فعاليت احزاب وجود ندارد
آنها كه از جنگ بهره  بردند
نمی خواهند با شرايط جنگی وداع كنند

جناح راست هم‌عليه شوراها تبليغ می كندهم
خواب پيروزی در انتخابات شوراها را ديده

تعدادی ازمطلعين نقض حقوق بشردرايران
برای 11فوريه به مجلس انگلستان دعوت شدند
برای بررسی نقض حقوق بشر

نمايندگان‌مجلس‌عوام‌انگلستان

راهی ايران می شوند

اعتراف يك مقام ارشد حزب الدعوه عراق
به حضور اعضای اين حزب در اطراف رهبر

زنده باد برزيل

نوشته ايگناسيو رامونه 
 Ignacio Ramonet 

از لوموند ديپلماتيك "فارسی"ا


30  دی 1381سخن روز


حقيقت همان است كه
فرشادابراهيمی گفت

متهمان پرونده‌ نوارسازان كه مدتی رادر زندان سپری كرده و پيش از رای قطعی، از وكالت محروم شده بودند، سرانجام در دادگاه تجديد نظر؛ از اتهامات وارده تبرئه شدند. اين پرونده مربوط به اعترافات فرشاد اميرابراهيمی،  يكی از اعضای فعال و سابق انصار حزب الله بود كه با مراجعه به دو وكيل مطرح در اين پرونده (شيرين عبادی و حجت الاسلام رهامی) اسرار زيادی از مناسبات و عمليات درونی گروه های فشار و تداركات ترور را فاش ساخت. از جمله نقش         ادامه......


پيوندحوزه‌علميه
با بورس تهران

. چاپ يك طرح در روزنامه حيات نو، به جنجال سازمان يافته جديدی انجاميده است كه مستقيما مجلس و دولت خاتمی را نشانه گرفته است. شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری دست در دست و همآهنگ با هم رهبری توطئه جديد را برعهده گرفته اند. اين طرح كه آن را در همين صفحه پيك نت می بينيد، در اصل بيانگر فشاری است كه به خط امامی ها و روحانيون طرفدار اسلام آيت الله خمينی در 13 سال گذشته وارد آمده است و اگر با بيان اين هدف هم منتشر نشده باشد و يا حتی بصورت توطئه آميز در ادامه....


اعلاميه ‌های ارزشی
فرماندهان سپاه

 ازرئيس مجلس ششم "مهدی كروبي" چند جمله به يادگار خواهد ماند. هر كس به فراخور انديشه و برداشت خود از اوضاع ايران يكی از اين چند جمله را مي تواند برتر از بقيه جملات تشخيص بدهد، اما نمی تواند منكر گزندگی و قاطعيت آن چند جمله ديگر شود.   ادامه....


هشدار وزير اطلاعات
را چه كسانی بايد
آويزه گوش كنند؟

وزير اطلاعات در خانه احزاب مطالبی را در حد هشدار باش نسبت به آغاز جنگ داخلی در ايران بيان كرده است. اين هشدار باش، پيشتر از سوي وزير كشور در جريان سفر به استان سيستان و بلوچستان مطرح شده بود و وزير اطلاعات نيز پيش از سخنان اخير در خانه احزاب، در جريان يك سخنراني در شهر قم از كشف يك شبكه جاسوسی ياد كرده بود كه هدف آن ايجاد جنگ داخلی در ايران بوده  است..... ادامه


مردم راازاخباركشف
طرح كودتائي وشبكه
جاسوسی مطلع كنيد
ادامه غارت
به قيمت خيانت!ا

ديدار سران قواي سه گانه
درانتظارچه تحولاتي
می توان بود؟


 

 

ی