پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 
 

 
 


آغداشلو
من اين دو حرف نوشتم...

آيدين آغداشلو در حال انتشار دو مجموعه‌ تازه از مقاله‌هايش است. "درباره‌ خوشنويسی” مجموعه مقاله‌ و مصاحبه‌ های اوست كه نشر فرزانه روز قرار است منتشر كند. شرحی در باب خوشنويسی قديم و جديد. يك مصاحبه هم از آغداشلو دراين كتاب است كه هاشمی‌نژاد با او كرده است. همچنين مجموعه مقاله‌های از سال 1381 تا امروز آغداشلو نيز با عنوان "من اين دو حرف نوشتم" برای انتشار حاضر شده و دراختيار نشر كارنامه برای انتشار گذاشته شده است. بايد ديد وزارت ارشاد، به مجوزهای صادر شده قبل از دولت احمدی نژاد هم گير خواهد داد و يا فقط برای آينده مجوز صادر نخواهد كرد.