جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه تلويزيون صدراعظم آلمان
طرح1+5
ايران پاسخ اصلی را يادش رفته بدهد
رئيس جمهور فرانسه:
پاسخ ايران مبهم است و راضی نيستيم

 
 
 
 

 "آنجلا مركل" صدر اعظم آلمان در يك گفتگوی تلويزيونی با شبكه N24 كه عمدتا اخبار و گزارش های مستند مربوط به سلاح های مدرن، جنگ ها و تكنولوژی مدرن نظامی را در چند ماه اخير پخش می كند، پاسخ ايران به پيشنهاد گروه ١+٥ را رضايت بخش ندانست. او گفت: ايران هيچ اشاره ای به تعليق برنامه های غنی سازی خود نكرده است. ايران در پاسخ خود يك جمله مهم و سرنوشت ساز را درباره اهداف غنی سازی خود جا انداخته كه بايد آن را اصلاح كند. در روزهای آينده بارديگر از آنها خواهيم خواشت تا چنين كنند.ما هنوز در حال بررسی پاسخ ايران هستيم اما از آنچه تاكنون از اين پاسخ ميدانيم راضی نيستيم. ضمنا هنوز پاسخ ايران به قطعنامه شورای امنيت مبنی بر پايان دادن به غنی سازی داده نشده است. رييس جمهور فرانسه نيز در اين ديدار تاكيد كرد كه پاسخ ايران مبهم است و فرانسه از آن راضی نيست.