جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

طرح "T.N.I.T"
برای اشغال تنگه هرمز
حمله موشكی و اشغال جنوب

 
 
 
 

 

يك مقام اطلاعاتی سابق امريكا فاش ساخت كه امريكا خود را برای يك جنگ تمام عيارعليه ايران ازمدتها پيش آمده كرده است. اين حمله شامل حمله موشكی و اشغال بخشی از خاك ايران و عمليات دريايی برای كنترل تنگه هرمز می شود كه حتی قبل از تجاوز به عراق، درسال 2003 تهيه شده بود.

اين عمليات با نام " T. I. N. T" نام دارد كه مخفف: "تهديد ايران نزديك به پايان": نام دارد.

حمله شامل عمليات زمينی نيروهای نظامی امريكا در يك بخش ايران خواهد بود و طراحان جنگی انگلستان و امريكا قبلا آن را در دريای خزر تمرين كرده اند. تهيه طرح از ماه می 2003 اغاز شده است كه همچنان ادامه دارد. دراين طرح انتقال نيروی زمينی از كشتی به ساحل خيلج فارس درتنگه هرمز مورد نظراست. دشمن نيز نيروهای بشدت مذهبی با كد " كارونا" فرض شده اند.

اين طرح جنگی مرتبا با كسب اطلاعات جديد، شكل تازه ای به خود می گيرد، از جمله حملات متعدد عليه نيروی موشكی ايران. يك عضو كميته اطلاعاتی سنا بنام " داين فينستاين" هشدارداده است كه دركنار بوش كسانی هستند كه دراين حمله استفاده از سلاح اتمی را مفيد می دانند .

درسال 1996 و بدنبال بمب گذاری و انفجار پايگاه نيروی هوائی امريكا در "خبر" عربستان سعودی نيز كه امريكا رد پای ايران دراين عمليات را يافته بود، مسئله بمباران ايران در دستور قرار گرفت. دراين دوران كلينتون رئيس جمهور امريكا بود. ريچارد كلارك و استيون سيمون كه مقام های مهمی برای مقابله با عمليات تروريستی در شورای امنيت ملی امريكا بودند، درآن زمان چنين طرحی را ارائه داده بودند. اين دو تن بعدها گفتند كه پس از بحث های طولانی كه هرگز در رسانه های امريكا و جهان انتشار نيافت اين حمله منتفی شد. ( ظاهرا آن اشاراتی كه برخی اصلاح طلبان به طرح بمباران ايران در آستانه انتخابات دوم خرداد و تاثير نتيجه اين انتخابات بر منتفی شدن طرح حمله نظامی می كنند بايد همين طرح باشد- پيك نت)