پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

سوريه واسرائيل
از فراز ايران
دست هم را می فشارند؟


 

دو هيأت اسرائيلى و سورى که در مراسمى به مناسبت بزرگداشت كنفرانس خاور ميانه در مادريد شركت كرده بودند مذاکراتی را برای صلح بين دو کشور آغاز کردند که روز گذشته روزنامه "ها آرتص" چاپ تل آويو نتايج آن را فاش ساخت.

بموجب اين مذاکرات که گويا پس از اجلاس مادريد نيز ادامه يافت سوريه با پس گيری بلندهای مهم و سوق الجيشی جولان که در اشغال اسرائيل است و اسرائيل بشدت نيازمند آب آنست، به پای ميز قرار داد صلح با اسرائيل خواهد رفت.

اين مذاکرات که غير رسمی اعلام شده، ظاهرا از دو سال پيش جريان داشته و اکنون به چنان نتايجی رسيده که روزنامه "ها آرتص" انتشار جزئيات آن را بدون اشکال حکومتی تشخيص داده است.

بلندى‌هاى جولان را اسرائيل درجريان جنگ ۱۹۶۷ تصرف کرد و حتی ضميمه خاک اسرائيل اعلام داشت.

قرار است پس از بازگرداندن جولان به سوريه، اين بلندها غير نظامی اعلام شوند و شهروندان هر دو کشور نيز اجازه رفت و آمد به آن داشته باشند. کاهش مناسبات با ايران و قطع حمايت از حماس و حزب الله لبنان نيز بخشی از توافق سوريه و اسرائيل اعلام شده است.

به مصداق آن ضرب المثل که "تا نباشد چيزکی، روزنامه ها ننويسند چيزها"، آنچه که بعنوان توافق دو هيات غير رسمی اسرائيلی و سوری انتشار يافته می تواند هسته هائی از واقعيت را همراه داشته باشد که در روزهای آينده کم و کيف آن مشخص خواهد شد.