سخنرانی نوروزی رهبر در مشهد:

تهدید شورای امنیت به تولید سلاح اتمی

-------------------------------------------------------------------------

گام تازه سپاه برای غرق شدن در حوادث عراق

گروگانگیری دریائی برای معاوضه با سرداران

پيک هفته

   

مهندس بازرگان دراین مراسم مامور تشکیل کابینه شد. خامنه ای پیش از ریاست جمهوری

مصاحبه علی خامنه ای در سال 1362
خوابش را هم نمی ديدم
سيب رسيده "حکومت"
افتاد در عبای چه کسانی؟
آخرين نطق مهندس بازرگان در پايان مجلس اول:
اگر فردا من را هم آوردند در تلويزيون، به حرف هايم باور نکنيد!
رفسنجانی: تفاوت های زن با مرد

آیت الله منتظری در سالهای زندان. رفسنجانی در کرسی ریاست مجلس، خامنه ای هنگام معرفی ولایتی بعنوان نخست وزیر به مجلس و رد پیشنهاد او از سوی نمایندگان و محمد خاتمی در سالهای صدرات در وزارت ارشاد.

بدنبال انتشار خاطرات اهل دربار پهلوی و سپس خاطراتی از چهره های تاثر گذار در بنيانگذاری جمهوری اسلامی در پيک هفته، که آخرين آنها کتاب خاطرات "عزت شاهی" سربازجوی کميته های انقلاب در ابتدای تاسيس جمهوری اسلامی بود، اخيرا دو جلد اخبار گزيده مطبوعات دوران جنگ 8 ساله بدست ما رسيده است که قصد داريم از آن بتدريج در پيک هفته استفاده کنيم. اين گزيده خبری، يادداشت های شخصی يکی از چهره های فراموش نشدنی مطبوعات دهه های پس از کودتای 28 مرداد، يعنی "پرويز آذری" صفحه آرای برجسته روزنامه کيهان در دهه 40 و 50 است. ارسال کننده اين يادداشت ها ياد آور شده که "پرويز آذری" در ماه های آخر زندگی خويش چندين بار قصد کرده بود اين يادداشت ها را به سايت پيک نت که بسيار به آن علاقمند بود برساند تا در صورت نياز و ضرورت از آن استفاده شود. با کمال تاثر و تاسف "پرويز آذری" پيش از آنکه موفق به انتقال اين دفتر يادداشت ها و رساندن آنها به ما شود چشم بر جهان فرو بست، اما امانت داری که اين ياداشت ها را درتهران نزد وی گذاشته بود، سرانجام آن کرد که "آذری" توصيه کرده بود. پرويز آذری جوان تر و کوچکترين زندانی سياسی کودتای 28 مرداد بود و شرح زندگی او در زندان قصر که نصرت الله نوح در کتاب ماندگارش "يادمانده ها" نوشته، يکی از شيرين ترين اشارت اين کتاب است.
ما سعی خواهيم کرد اين اخبار را دسته بندی کنيم. مثلا موضع گيری امام جمعه های مشهور، شعارهای جنگ 8 ساله، مصاحبه های کار بدستان جمهوری اسلامی در آن 8 سال، ترکيب مجلس و مواضع نمايندگان آن. اختلاف نظرات مهم سياسی و اقتصادی بين مقامات وقت که پاره ای از آنها همچنان در حيات اند و مصدر امور، ويرانی های جنگ، موضع گيری ها در سياست خارجی و...

موسوی خوئینی ها، پیش از پیروزی انقلاب 57 - نخمستین جلسات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی به ریاست آیت الله منتظری و معاونت آیت الله بهشتی. هنوز تا اینجای کار بحث ولایت فقیه مطرح نبود.

آنچه دراين شماره می خوانيد؛ در واقع ناخنکی است به اين مجموعه. حتی همين ناخنک از زبان چهره های آشنای حکومتی نظير رهبر، رفسنجانی و يا ديگران و ديگران نشان ميدهد در دهه 60 چه فضائی بر کشور حاکم بوده و يا افرادی نظير رهبر کنونی جمهوری اسلامی حتی انقلاب و به رياست جمهوری رسيدن را در خواب هم نمی ديدند، گرچه حالا خود را سمبل انقلاب ميدانند و تازه مدعی پرورش نسل دوم برای انقلابی که 28 پيش اتفاق افتاد نيز می دانند.
يا اسدالله لاجوردی که در هفته های اخير سيمای جمهوری اسلامی "عزت شاهی" را به بهانه خاطراتش به تلويزيون آورده تا از دوران او ستايش کند و به نوعی آرزوی بازگشت آن دوران مخوف، چه انديشه های ماليخوليائی را در سر داشته و با همين انديشه ها چه فجايعی را مرتکب شد. در همين ناخنک، يک سخنرانی از محمد خاتمی پيدا کرديم که با حرف های امروز او هيچ تفاوتی ندارد و اين نشان می دهد که او دارای يک خط و روش و انديشه ثابت است. همچنان که گذشت زمان نشان داد آيت الله منتظری نيز همينگونه بوده است.
در جبهه مقابل هم تا حدودی وضع همينگونه بوده است. مثلا آيت الله مشگينی از همان اول سيمش روی سيم امام زمان بوده و يا آيت الله جنتی از همان زمان که در قم نماز می خوانده همين سياست اشک تمساح برای فقرا و مظلومين و توطئه عليه همين مظلومين و فقرا را داشته است. اين که کارهای خود را زيرزيرکی می کند مهم نيست، اينکه کارگزاران او نظير غلامحسين الهام وزير کنونی دادگستری و سخنگوی دولت احمدی نژاد و يا علينقی جهرمی پيشکار سابق او در شيراز و وزير کار دولت احمدی نژاد درکجا کابينه نشسته و چه می کنند مهم است. البته اين دومی اسمش را عوض کرده و کرده محمد و يک لقب "سيد" هم از يکجائی برای خودش دست و پا کرده و شده سيد محمد جهرمی. البته مثل خيلی های ديگر يک "دکتر" ا هم از يک جائی آورده! همينگونه است وابستگی مستقيم قاضی مرتضوی به احمد جنتی و يا نقش جنتی در رئيس جمهور کردن احمدی نژاد و...

دیدار و تجدید بیعت رجائی با آیت الله منتظری. او پس از تفاهم و معامله سخت جوش مجلس با بنی صدر، نخست وزیر شد و پس از برکناری بنی صدر رئیس جمهور و سرانجام نیز به همراه نخست وزیر کابینه اش"باهنر" که یک قد و قامت تفاوت نظری و دیدگاهی با محمدرضا باهنر کنونی داشت، در انفجار نخست وزیری کشته شد! احمدی نژاد می کوشد رجائی را تداعی کند اما تفاوت این دو نیز به تفاوت قد بشار اسد و احمدی نژاد است!

سه يادداشت هم در اين مجموعه ياداشت ها پيدا کرديم که هر سه خواندنی است. يکی از آنها اظهار نظرات هاشمی رفسنجانی در باره "زن" است، دومی در باره وضع و موقعيت تهران در سال 1361 که مقايسه آن با تهران 12 ميليونی کنونی جالب است. يعنی همان دلائلی که در همان سالها استاندار تهران گفته بود و اگر به آن عمل شده بود تهران سرنوشت امروز را نداشت. البته منهای حرف های جنون زده احمدی نژاد برای افزايش جمعيت ايران که دقيقا از هيتلر قرض گرفته شده است. و سومی، سخنان تاريخی مهندس بازرگان در پايان دوره اول مجلس شورای اسلامی و خداحافظی با مجلس. اين سخنان متاثر از فضائی است که در دهه 60 بر کشور حاکم بود و بازرگان وحشت داشت از اينکه به زندان افتاده و زير فشار و شکنجه همان اعترافاتی را بکند که رهبران حزب توده کرده بودند.
اين ناخنک را بخوانيد تا در شماره های آينده پيک هفته بيشتر دو دفتر گلچين خبری ياد شده را ورق بزنيم.


تاريخ سينمای ايران- مسعود مهرابی
مستند سازان
لحظه لحظه های يک انقلاب
در بايگانی 8 ميليمتری ها
مستند سازی ايران در فاصله 45-57 به اوج شکوفائی خود رسيد

جرس بلوط

انتقاد وزيرخارجه روسيه از
سياست يک جانبه جهانی امريکا در برابر ايران


امام زمان
پشت ناودان شهرک قدس

شهرک قدس در حاشيه پايتخت 12 ميليونی ايران. ناودان سوراخ بوده و آب از پشتش به ديوار راه يافته، ناودان را برای تعمير از جا درآورده اند و زردآب پشت ناودان هويدا شده است. هو انداختند که سايه امام زمان روی ديوار افتاده و مردم دردمندی که غرق در مشکلات زيستی و معيشتی اند به اميد علاج آنها دست به دامن اين سايه شدند. درد ساده دلی مردم بی پناه نيست، درد حاکميتی است که آگاهانه خرافات و اين توهمات را دامن می زند و اينگونه ميوه اش را می چيند. واقعا بايد پرسيد: امام زمان پشت ناودان چه می کرده!


سينما نيست، مسجد است!

اين تابلو در کنار در ورودی يکی از مساجد تهران نصب شده و وبلاگ مجادله آن را منتشر کرده است. فکر نمی کنيم نيازی به توضيح ما باشد.


 1 فروردین 1386

شماره 91                
پيک هفته

1386
اميد، که باد
به توفان تبديل نشود

ما نيز مانند همه مردم ايران و همه دلسوزان ايران و ايرانی اميدواريم سالی که از نخستين ساعات بامداد چهارشنبه آغاز می شود، سالی باشد بی دلهره جنگ، بی خانمانی و ويرانی. سالی فارغ از دروغ، خشونت و نيرنگ حکومتی که اگر چنين شود ريشه آن در جامعه خشک می شود. سالی که به قيمت ها لگام زده شود، زندانيان سياسی به خانه هايشان بازگردند و حاکميت نه گامی، بلکه نيم گامی در جهت آشتی ملی بردارد. حقوق عقب افتاده کارگران پرداخت شود، فرهنگيان به حداقل شرايط يک زيست شرافتمندانه دست يابند، بيم و هراس از دانشگاه ها رخت بر بندد، مجلس بی اعتنا به آنچه در جامعه روی می دهد و دغدغه های مردم است به خود آيد و فکری در میان فکرهائی که باید بکند، برای ضرورت قوانين برابری زن و مرد کند. سالی در پيش است که در برابر همه آنچه گفته شد علامت سئوال قرار دارد. اميد، آنکه باد در سال 1386 به توفان تبديل نشود. جز اين اميد و اميدواری که خوانديد قلم نمی گردد. تبریک که سال 85 فاجعه بارتر از این تمام نشد.


زبان فاجعه بار
"فارگليسی"
سفرنامه شاملو
با صدای دلنشين او


سعيد نفيسی
از وسعت دانش و کار او
نفس در سينه حبس ميشود

امين معلوف

محمد قاضی

ترجمه های من - محمد قاضی
يگانه نسخه اصلی  
رباعيات خيام
با "تايتانيک" به زيرآب رفت
با سهل انگاری حسن صباح و ميرزا رضا کرمانی
تنها نسخه رباعيات خيام به خط خود او را،
هوس بازی يک شاهزاده قاجاريه برباد داد!


جنُگ 1385
برای شما
 انتخاب کرده ايم


احمد کسروی
61 سال پس از
 تروری اسلامی- درباری  
جان  بر سر مقابله با خرافات و مقاومت در برابر زورگوئی دربار شاهنشاهی به دهقانان گذاشت!


اشعار آذربايجانی
همت مفتون امينی
شعرهای حسين منزوی

حسين منزوی

مفتون امينی


عزت شاهی- وعيدی
روی اين صندلی  
بوی کباب می آيد!نمايش و نمايشگاه
آثار "کيا رستمی"
در فرانسه و امريکا


مصاحبه شهلا شفيق با هلن سيکسوس
نابرابری

 
تاب زنان از تحمل اين بارگذشت


شهرام جزايری
طراحان فرار از پنجره فراری را از در باز گرداندند!